Jongeren Lansingerland geen voorrang bij huren woning

Het voorstel van Leefbaar 3B woordvoerder Hans Dirkzwager om Lansingerlanders en in het bijzonder jongeren voorrang te geven bij het toewijzen van een sociale huurwoning is door alle andere politieke partijen in Lansingerland afgewezen. Bijna unaniem verklaarden zij dat een Rotterdammer met een kleine beurs evenveel kans moet krijgen als hun “eigen” Lansingerlandse jeugd.

De wet zegt dat iedereen mag wonen waar hij wil. Met andere woorden, je kunt als Rotterdammer rustig een huis kopen in Lansingerland, maar je kunt je ook inschrijven voor een sociale huurwoning in Lansingerland. Rotterdam moet de komende jaren zo’n 14.000 sociale huurwoningen slopen en zal daar maar 6.000 eengezinswoningen voor terugbouwen. Dat stelt de lijsttrekker van het CDA in Rotterdam, Hugo de Jonge. Verder stelt hij dat Rotterdam nu onderdak biedt aan een onevenredig groot aantal kansarme mensen met een smalle beurs. Hij vindt dat omliggende gemeenten ook een deel van deze mensen moet opvangen. Ooit deed Leefbaar Rotterdam vergelijkbare voorstellen en oogstte toen een storm van kritiek. Maar Hans Dirkzwager maakt zich nu echt ernstige zorgen over deze stellige uitspraken.

Dirkzwager heeft in de vergadering van de commissie Ruimte al duidelijk naar voren gebracht dat hij het niet met de Rotterdamse CDA gedachte hierover eens is. Afgelopen week heeft hij tijdens de raadsvergadering bij de behandeling van de Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam een motie ingediend, die het college oproept te bevorderen dat bij het toewijzen van een sociale huurwoning in Lansingerland, Lansingerlanders en in het bijzonder jongeren, die geboren en/of getogen zijn in Lansingerland voorrang te verlenen.

De gemeente Lansingerland steekt heel veel geld in de grond onder sociale huurwoningen. Met het betalen van de OZB belasting hebben ouders en grootouders hier veel aan mee betaald. Dirkzwager vindt dat de kinderen van deze Bleiswijkers, Berkelaren en Hoeksenaren daarom ook voorrang moeten krijgen op woningzoekenden van buitenaf. Het is nu zo dat eigenlijk het principe “wie het eerst komt ,het eerst maalt” van toepassing is. De jongere Lansingerlanders krijgen geen kans op een sociale huurwoning en vertrekken noodgedwongen uit Lansingerland. Het is belangrijk dat sociale familiebanden in onze gemeenschap in stand worden gehouden. Hierbij moet men direct denken aan de mantelzorg. Vanuit de zorgproblematiek wordt steeds meer gehamerd op het feit dat de zorg voor ouderen te duur wordt. Familie en vooral kinderen zullen steeds meer moeten opdraaien voor de zorg van hun ouders. Dan moeten ze wel de gelegenheid krijgen om zich “in de buurt“ van die ouders te kunnen vestigen. Ook om die reden vindt Dirkzwager dat met lokaal maatwerk bij de toewijzing van de sociale huurwoningen, de woningzoekende Lansingerlanders voorrang moeten krijgen.

De motie werd afgewezen, alleen de fractie van Leefbaar 3B stemde voor de motie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*