Jongeren moeten in Lansingerland kunnen blijven wonen

Het voorstel “Wijziging huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam” kon de goedkeuring van Leefbaar 3B niet wegdragen. Vooral als het gaat over de sociale huurwoningen heeft Hans Dirkzwager nogal wat aanmerkingen. De gemeente Lansingerland steekt geld in sociale huurwoningen zo kopt de Heraut van 15 januari 2014 en inderdaad het kost de gemeente heel veel geld om deze woningen te realiseren en de fractie van Leefbaar 3B vindt dat het overgrote deel van deze woningen ten goede moet komen aan de jeugdige woningzoekers van Lansingerland. Het is toch van de zotte dat er op een cluster van 20 sociale huurwoningen binnen een mum van tijd al meer dan de helft wordt opgeëist door personen van buiten Lansingerland en vooral uit Rotterdam. Dirkzwager heeft geen problemen met het openstellen van de markt wat koopwoningen betreft, maar met de goedkopere huurwoningen heeft hij een groot probleem. Het geld wat de gemeente er in steekt is merendeels door oudere bewoners van de oorspronkelijke gemeenten betaald. Dan is het toch ook logisch dat we de kinderen van deze ouderen voorrang geven op woningzoekende van buiten af.

Dirkzwager heeft als enige in de commissie Ruimte het voorstel niet goedgekeurd wat betekent dat het in de Raad van 29 januari opnieuw besproken zal worden. Hans Dirkzwager zal in de raadsvergadering waarschijnlijk met een amendement (wijzigingsvoorstel) komen om jonge mensen uit Lansingerland veel meer kans te geven in de gemeente te kunnen blijven wonen, waarin zij zijn opgegroeid.

1 Comment

  1. Zeer terecht en een goede zaak dat L3B zich inzet voor het in de eerste plaats beschikbaarstellen aan (jonge) inwoners van Lansingerland van vrijkomende sociale huurwoningen. Ik heb het altijd al vreemd gevonden dat 3B Wonen ingestapt is bij Woonnet (stadsregio Rotterdam). Als gevolg waarvan woningzoekenden uit Lansingerland veel minder kans maken op een huurwoning in nota bene de gemeente waar ze opgegroeid zijn of al lange tijd wonen. Ten faveure van woningzoekenden uit b.v. alle delen van Rotterdam e.o. Als je dat bij 3B Wonen aankaart dan roepen ze: Maar via Woonnet kunnen woningzoekenden uit Lansingerland gemakkelijker in aanmerking komen voor een huurwoning in b.v. Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen. Alsof de meeste woningzoekenden uit onze gemeente daar behoefte aan hebben…. Als die zo graag in b.v. Schiedam willen wonen schrijven ze zich maar in bij een woningcorporatie uit die stad. Probleem opgelost, toch? Ik kan me overigens voorstellen dat de gemeente Rotterdam het niet erg vindt om zo veel mogelijk woningzoekenden die in een uitkeringssituatie zitten of als probleemgeval bekend staan, te zien vertrekken naar buurgemeentes. De vraag rijst of je daar als gemeente Lansingerland blij mee moet zijn. De vraag stellen is eigenlijk het antwoord geven. Het verbaast me, tenslotte, ten zeerste dat niet meer politieke partijen uit Lansingerland zich hard (willen) maken voor het principe dat vrijkomende huurwoningen door 3B Wonen in de eerste plaats moeten worden aangeboden en toegewezen aan inwoners van de gemeente. Ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat de gemeente bij de toewijzing van sociale huurwoningen, zoals dat vóór 2000 al het geval was, een wezenlijke rol krijgt toebedeeld

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*