Inkomensondersteuning 2014

In de raadsvergadering van 28 november is de beleidsnota over inkomensondersteuning “De jeugd doet mee in Lansingerland” aangenomen. Het aanbieden van de nota heeft twee redenen.

  1. Vergroting van de maatschappelijke participatie van kinderen, met het doel: meer aandacht te geven aan de positie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
  2. Voorkomen van budgetoverschrijdingen, in verband met toename van de bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag en fonds inkomensondersteuning (Minimafonds)

Deze twee redenen liggen in lijn met het door Leefbaar 3B ondersteunde gemeentelijk beleid betreffende het financieel in controle blijven, alsmede zorgen dat iedereen naar vermogen mee kan doen aan de samenleving.

Door aan te sluiten bij de landelijke initiatieven zoals het Sportjeugdfonds en het Cultuurjeugdfonds behouden kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om te sporten, muziek te maken of toneel te spelen. Namens Leefbaar 3B heeft woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer ingestemd met de door het college voorgestelde bezuinigingsvoorstellen, met uitzondering van de langdurigheidstoeslag.

De vastgestelde bezuinigingsvoorstellen kunnen later nog worden heroverwogen. Dat is wellicht mogelijk na ontvangst van een advies van de Cliëntadviescommissie (CAR WWB). Naar verwachting staat dit onderwerp in januari 2014 weer op de raadsagenda.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*