Fractie

Jaarrekening 2011

De jaarrekening 2011 van de gemeente Lansingerland laat een klein overschot zien, het eigen vermogen is wat verbeterd en de schulden zijn licht afgenomen. Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester gaf in de commissie Algemeen Bestuur […]

Fractie

Decentralisatie jeugdzorg

Een wetsvoorstel over decentralisatie van de jeugdzorg is op dit moment in de Tweede Kamer in behandeling. In het wetvoorstel wordt voorgesteld dat de gemeente eindverantwoordelijkheid wordt voor de jeugdzorg. Op dit moment is het […]

Fractie

Besluit Metropoolregio uitgesteld

Op voorstel van burgemeester Van Vliet is de bespreking van de Metropoolregio in de commissie Algemeen Bestuur opgeschort. De reden is dat het afschaffen van de Wgr+ wet- en regelgeving naar alle waarschijnlijkheid door de […]