Wordt de basisschool Westpolder 3 toch eerder gebouwd?

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht in het voorzien van adequate huisvesting voor het basisonderwijs. Ter voorbereiding op een definitief raadsbesluit in november dit jaar bood het college een concept Integraal huisvestigingsplan aan. Het doel van dit plan is om:

  • planmatig, integraal en tijdig te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting;
  • de meerjarige financiële consequenties in beeld te brengen;
  • indicatieve en bindende consequenties te verbinden voor de fasering van de uitvoering en de huisvestigingskosten.

In verband met de geplande woningbouw staat vooral nieuwbouw van basisscholen en gymzalen in Berkel gepland. De vragen die beantwoordt dienen te worden zijn: Wanneer, hoeveel en voor welke prijs. Dit lijken simpele vragen, maar de antwoorden zijn uitermate lastig. Onvoorspelbare leerling-prognoses en de vertraagde woningbouwontwikkeling zijn daarmede debet aan. Naast nieuwbouw zijn er ook vele scholen toe aan omzetting van tijdelijke naar permanente huisvesting.

Het gaat dus om veel investeringen en dus veel geld. En dat in een periode waarin de gemeente financieel het buitengewoon zwaar heeft. Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hopenbrouwer nodigde de wethouder uit om twee huisvestingsplannen op te stellen. Een huisvestingsplan waarin de echte Must’s zijn opgenomen en een waarbij uitgegaan wordt van een oorspronkelijke woningbouwplanning.
Hierdoor krijgt de gemeenteraad zicht op de mogelijkheden om investeringen verantwoord uit te stellen of te faseren.(plan 2)

Met betrekking tot de nieuwbouw van de Westpolder 3 school is Leefbaar 3B zeer verrast. In december 2011 stonden er stampvoetende inwoners over de uitstel van de nieuwbouw van een permanente school voor de Gouden Griffel te klagen. Nu was het rustig in de zaal. Logisch het college heeft de Westpolder 3 school gelijktijdig gepland met de permanente nieuwbouw van Westpolder 2 basisschool. Leefbaar 3B heeft grote twijfels over de realiteitszin. Immers, het college baseert zijn koers betreffende de Westpolder 3 school op een projectontwikkelaar die mogelijkheden ziet 400- 500 woningen te bouwen. Wethouder De Uil geeft signalen af dat we over heel Lansingerland blij mogen zijn als er 200 à 300 woningen worden gebouwd. Is hier sprake van een partijpolitieke actie van de VVD?  Tijdens de behandeling in de kadernota in de maand juni wordt deze discussie vervolgd en is zeker nog geen gelopen race.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*