Subsidiebeleid

Na ontvangst van het rekenkamerrapport ”Scheidsrechter noch dirigent” in september 2011 stond het college van B&W van Lansingerland voor de opgave om het beleid te herformuleren, waardoor er meer zicht komt of de doelen die de gemeente wil bereiken en het maatschappelijk effect wat men beoogd, wordt bereikt door subsidie verstrekking. Ook moesten er duidelijk presentatie afspraken komen om dat subsidiegeld te rechtvaardigen.

De uitgangspunten van Leefbaar3B om een oordeel te vellen over het subsidiebeleid zijn:

  • Subsidie moet in de basis gericht zijn op ontwikkelen en participeren;
  • Subsidie moet gericht zijn op iedereen, niet alleen op kwetsbare groepen;
  • Het in stand houden van organisaties en instellingen op zich is geen gemeentelijke taak;
  • Indien burgers niet kunnen participeren vanwege financiële beperkingen is het minimabeleid een afdoende vangnet.

In de bijdrage van Leefbaar3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer staat de navolgende vraag centraal: “Biedt de kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling een handvat voor politieke sturing en controle doordat er een koppeling is tussen budget en evalueerbare maatschappelijke doelen.”

Leefbaar3B ondersteunt de opzet van de doelenboom waarin geredeneerd wordt vanuit:

  • doelstellingen,
  • maatschappelijk resultaat,
  • instrumenten en
  • prestatie indicatoren.

Leefbaar3B is, na het drie uur lange debat, nog niet tevreden over de uiteindelijke invulling hiervan. Onze zorg is nog tweeledig. Leefbaar3B heeft nog steeds niet de overtuiging dat genoemde centrale vraag is beantwoord. Verder zijn de prestatie-indicatoren erg vaag en vooral weinig specifiek en meetbaar.

Om de verenigingen tijdig een beeld te kunnen geven over de budgetontwikkelingen benadrukte de wethouder het belang om dit in de raad van 31 januari 2013 vast te stellen. Duidelijk en transparantie voor de verenigingen vind Leefbaar3B ook belangrijk. In aanloop naar de raadsvergadering zal veel energie gestopt worden om een verantwoord raadsbesluit te kunnen nemen in het belang van de Lansingerlandse samenleving.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*