Fractie

Burgerparticipatie krijgt meer aandacht

De nota Burgerparticipatie is met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad van Lansingerland. Burgerparticipatie is een belangrijk punt, zowel in het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B als het daarop volgende coalitieakkoord: Meer contact tussen overheid en […]

Fractie

A13/A16

De raad van Lansingerland beslist in de gemeenteraadsvergadering van 29 maart over de tekst van de brief betreffende de ligging en inpassing van de autosnelwegverbinding A13/A16. Leefbaar 3B  fractievoorzitter Jan Pieter Blonk heeft namens de […]

Fractie

Raadsbrede HSL motie

Donderdag 23 februari is in de gemeenteraad van Lansingerland een HSL motie met algemene stemmen aangenomen. Het initiatief van de motie kwam van het CDA en de VVD en is later met kleine wijzigingen van […]

Fractie

Minister erkent HSL geluidsoverlast

Woensdagmiddag 15 februari sprak de Tweede Kamer over de geluidsoverlast van de HSL in Lansingerland. Minister Schultz heeft duidelijk de HSL geluidsoverlast in Lansingerland erkend en bevestigd. Als er overschrijdingen zijn betekent dat dus, dat […]

Fractie

Verbinding A13-A16

Leefbaar 3B heeft met gematigd optimisme de bestuurlijke principe afspraken voor de voorkeursvariant van deze nieuwe verbinding door het Lage Bergse Bos omarmd. Eerst zien dan geloven speelt hierin een grote rol. Natuurlijk liggen er […]

Fractie

Burgerparticipatie

Totaal verschillende geluiden bij de behandeling van de nota burgerparticipatie. Leefbaar 3B en PvdA enthousiast, CDA en  in mindere mate Chr. Unie en D’66 inhoudelijk met kritiek, en de VVD (geheel onverwachts) probleem hebbend met […]

Fractie

Eén gemeentewerf in Lansingerland

Omstreeks 1 mei 2012 heeft Lansingerland nog één gemeentewerf. In de commissie Ruimte is gekozen voor de werf in Berkel en Rodenrijs op het bedrijvenpark Rodenrijs. Leefbaar 3B woordvoerderJan Pieter Blonkgaf aan dat dit een […]