Minister erkent HSL geluidsoverlast

Woensdagmiddag 15 februari sprak de Tweede Kamer over de geluidsoverlast van de HSL in Lansingerland. Minister Schultz heeft duidelijk de HSL geluidsoverlast in Lansingerland erkend en bevestigd. Als er overschrijdingen zijn betekent dat dus, dat maatregelen genomen worden. Tevens heeft zij aangegeven dat naar oplossingen moet worden gezocht, want dat overschrijding van de 57 dB(a) norm in de eindsituatie is te verwachten, is een zekerheid.

Wat nu moet gaan gebeuren in Lansingerland heeft de minister in de volgende acties aangegeven:

  • In april 2012 worden metingen verricht die de te verwachten overschrijdingen van de eind situatie in kaart brengen.
  • Deze zomer worden de mogelijke aanpassingen van bak, rails en geluidschermen uitgetest en bezien welke het beste werken.

 Samenvattend: De in het HSL Tracébesluit genoemde 57 dB(a) is voor Lansingerland heel belangrijk. Als er overschrijdingen zijn betekent dit dat maatregelen genomen worden, zei de minister.

Over een “Dak op de Bak” is door de minister niet gesproken. VVD Tweede Kamerlid Aptroot sloot zijn spreekbeurt af met: “De minister houdt zich aan de afspraak van 57 dba, er komen metingen en maatregelen. Voldoen die niet, dan is een “Dak op de bak” aan de orde”. De CDA vertegenwoordiger in de Tweede Kamer sprak, in tegenstelling tot de CDA fractie in Lansingerland, niet over een “Dak op de bak.”

De inspanningen van Leefbaar 3B wethouder Henk de Paepe en van alle fracties in de raad van Lansingerland hebben er zeker toe bijgedragen dat dit voorlopig gunstige resultaat is bereikt. Maar wij allen moeten alert blijven of alles verloopt zoals het beloofd is en natuurlijk blijft altijd opgaan: “Eerst zien dan geloven.”

Aanstaande donderdag 23 februari wordt dit resultaat besproken in de gemeenteraad van Lansingerland.

1 Comment

  1. ” Eerst zien dan geloven” voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van de HSL geldt ook voor te treffen maatregelen voor woningen haaks gebouwd t.o.v. Oostersingel en Planetenweg. Dit t.a..v. de geluidsoverlast van voertuigen op beide wegen. Met name veroorzaakt door deze als wijkontsluitiing aangelegde wegen op te schalen naar gebiedsontsluitingswegen, waar beide wegen volgens de door deskundigen opgestelde spelregels, absoluut niet voldoen. Benieuwd wie er straks als geloofwaardig en eerlijk uitkomt, de rijksoverheid ten aanzien van de HSL of de gemeente Lansingerland ten aanzien van Oostersingel en Planetenweg. Hopenlijk scoren beide positief!.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*