HSL brief naar 2e kamer

De fractie van Leefbaar 3B heeft aan alle fracties in de Tweede Kamer een brief gestuurd betreffende de HSL.
De fractie van Leefbaar 3B dringt er bij alle fracties in de Tweede Kamer op aan het geluidsniveau van de HSL op een voor de inwoners van Lansingerland aanvaardbaar niveau te brengen.

Bijgaande brief aan de Tweede Kamer

Aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, de heer Rikus Jager

en de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA, SP, VVD, PVV, GroenLinks, ChristenUnie,

D66, Partij voor de Dieren, SGP en Lid Verdonk.

Betreft:  Vergadering commissie Verkeer en Waterstaat dinsdag 18 mei 2010.

Geluidsoverlast HSL in Lansingerland

Lansingerland, 17 april 2010

Geachte voorzitter, dames en heren,

Leefbaar 3B is de lokale politieke partij in de gemeente Lansingerland en is met negen zetels

de grootste fractie in de gemeenteraad. Sinds 25 maart 2010 wordt het college van B&W

gevormd door Leefbaar 3B, VVD en ChristenUnie.

Op 18 mei 2010 heeft u in de commissie Verkeer en Waterstaat een Algemeen Overleg met

minister Eurlings betreffende de geluidsoverlast van de HSL. U bent, naar wij aannemen, op

de hoogte van de enorme geluidsoverlast van de HSL-treinen, die de bewoners van Berkel

en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk ondervinden.

Het burgerinitiatief van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, onder voorzitterschap van de

heer René Wendel, heeft een enorm draagvlak in Lansingerland. De stichting heeft getoond

veel kennis van zaken binnen haar organisatie te hebben. Wij adviseren u ook de

specialistische kennis binnen deze stichting bij het vormen van uw oordeel te betrekken. Het

telefoonnummer van de voorzitter van stichting, de heer René Wendel, is 06 – 534 05 468.

Tevens verzoekt de fractie van Leefbaar 3B u, er bij de minister sterk op aan te dringen

afdoende maatregelen te nemen om de geluidsoverlast op een voor de inwoners van

Lansingerland aanvaardbaar niveau te brengen. Naar onze mening is overkapping van het

spoor in de gemeente Lansingerland één van de meest voor de hand liggende oplossingen.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van Leefbaar 3B

Hans Dirkzwager    Jan Pieter Blonk

Raadslid fractie van Leefbaar 3B  Raadslid fractie van Leefbaar 3B

Oosteindseweg 23    Händelstraat 2

2661 EA Bergschenhoek  2651 VE Berkel en Rodenrijs

06 – 536 13 261  06 -102 44 347

www.leefbaar3b.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*