Stop HSL Herrie website sluit: Actie gaat door

HSL Dossier FractieNamens de stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft Loeky van der Horst afgelopen 27 december laten weten dat de website Stop HSL Herrie wordt gesloten, maar het stichtingsbestuur blijft actief. Hieronder de brief van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL:

In de loop van 2019 worden waarschijnlijk de eerste werkzaamheden, zoals funderingen, gestart voor de aanleg van voorzieningen om het HSL treinlawaai te reduceren. In 2020 zal vooral in de weekeinden en in de nacht gewerkt worden. Dit tijdens de zogeheten treinvrije perioden. Dit na jaren van intensief en diepgaand overleg van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland, samen met de Gemeente Lansingerland met ProRail, Infraspeed (BAM en Siemens) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Volhouden
Vele acties en gerichte lobby leverden uiteindelijk een kabinetsbesluit op om 37 miljoen euro vrij te maken specifiek voor Lansingerland voor aanpassingen voor geluidsreductie van de HSL. Voor de stichting betekent dat zeker geen achterover leunen. Het werk is immers nog niet compleet gedaan. Alertheid blijft geboden en de stichting volgt de ontwikkelingen kritisch en nauwlettend. De communicatie via de website wordt echter eind 2018 gestopt. Via plaatselijke media zal de stichting voortaan contact onderhouden met de vele steun biedende bewoners van Lansingerland. lees meer

Knokken
Inmiddels is het precies tien jaar geleden dat de actiegroep ‘Stop Geluidsoverlast HSL’ werd opgericht met enige tijd later de website ‘Stop Herrie HSL’. In deze tien jaar heeft de stichting geprobeerd de abnormale hoeveelheid geluid te verminderen van de snelle treinen op het HSL-spoor. Zo wilde de stichting de leefbaarheid van Lansingerland weer op een aanvaardbaar niveau brengen. In de eerste jaren was de stichting opvallend zichtbaar en hoorbaar door onder meer aanplakbiljetten op huizen, radio- en televisieoptredens en interviews in allerlei regionale- en landelijke kranten. Ook sprak de stichting regelmatig in tijdens vergaderingen van de Gemeenteraad van Lansingerland.

Landelijk
Daarnaast werd actief contact gezocht en gevonden met lokale politieke partijen, maar zeker ook op landelijk niveau in de Tweede Kamer. Al met al was in de afgelopen jaren regelmatig sprake van publicitair rumoer. Dit legde extra druk op beslissers om binnen budgettaire grenzen de juiste besluiten te nemen. Het zorgde er ook voor dat bewoners betrokken bleven bij de noodzaak om het leefklimaat in Lansingerland goed te houden. Sowieso van belang, omdat Lansingerland qua wegen, sporen en vliegveld voldoende ‘bedreigd’ wordt.

Effecten
Zelfs het instituut TNO en ProRail moesten uiteindelijk erkennen, dat het effect van de bestaande geluidsvoorzieningen volstrekt onvoldoende was. Ook om die redenen stelde de stichting een vernieuwend en radicaal plan voor in het ontwerp voor een ‘Dak op de Bak’. Dit plan werd ontworpen door een architect met ervaring in de techniek om een overkapping te construeren op het HSL-spoor in Lansingerland. De Tweede Kamer ontving een uitvoerige uiteenzetting van de betrokken staatssecretaris waarom dit ambitieuze plan toch niet mogelijk was.

Politiek
In dat kader was het een belangrijk moment, dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een uitgebreid werkbezoek bracht aan Lansingerland. Toen ook op dat niveau de urgentie om de overdadige herrie van de snelle treinen te reduceren goed was doorgedrongen, volgde het politieke besluit om langs de kwetsbare plekken langs het gehele spoor extra voorzieningen aan te brengen in totaal voor een bedrag van 70 miljoen euro, waarvan 37 miljoen euro voor alleen Lansingerland.

Eindfase
Concreet is het project om tot planvorming en uitvoering te komen drie jaar geleden opgestart en werken Stichting, Gemeente, ProRail en Infraspeed samen om te komen tot nieuwe absorberende schermen en worden bestaande schermen absorberend gemaakt. Vanwege de hoge snelheden van de treinen die over het HSL-spoor razen, worden er terecht hoge eisen gesteld aan de veiligheid. Dit is mede de oorzaak , dat het project complex en tijdrovend is. De stichting, die onder meer bestaat uit een team van deskundige ingenieurs heeft, samen met de Gemeente Lansingeland, regelmatig overleg met alle betrokken partijen. Doel is om zo te komen tot een optimaal pakket maatregelen voor de gehele gemeente.

Steun
Zoals past in een traject van actieve burgerparticipatie passeerden soms pittige discussies over ontwerp en uitvoering. De stichting stelde zich uiteraard op vanuit het bewonersbelang. Andere partijen dienden en dienen weer met andere zaken rekening te houden. Wel is vanaf het begin in dit proces bij alle partijen de wil om er samen uit te komen. Belangrijk motief om door te gaan als stichting was en is de steun van vele sympathisanten onder de bewoners van Lansingerland, zowel financieel als moreel. We willen er dan ook op vertrouwen, dat Lansingerland in 2020 op het punt van treinoverlast een stuk leefbaarder zal zijn.

Loeky van der Horst
Voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL

Bedankt Stichting Stop Geluidsoverlast HSL
Leefbaar 3B bedankt de Stichting voor hun enorme inzet. Ja, Loeky van der Horst met haar medebestuursleden zetten zich al zo’n 10 jaar in om de geluidsoverlast van de HSL terug te dringen. Zonder hun inzet was het nooit bereikt dat het Rijk voor € 37 miljoen geluidsmaatregelen gaat nemen in Lansingerland. De website is gesloten, maar het werk voor de Stichting is nog niet voorbij. De maatregelen moeten nu worden uitgevoerd en ook daarbij houdt de Stichting de komende twee jaar de vinger aan de pols.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*