Fractie

Metropoolregio

Leefbaar 3B raadsleden Kees Heugens en Cheryta Buijs bezochten samen met CDA collega Jan van Arem een bijeenkomst voor raadsleden over de vorming van de Metropoolregio, een initiatief van de burgemeesters van den Haag en […]

Fractie

Reserves en Voorzieningen

In de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur is de nota Reserves en Voorzieningen besproken. Het college stelt enkele wijzigingen in het beleid voor en een groot aantal verschuivingen tussen bestemmingsreserves. Er worden nu bijna […]