Nieuw bestuur gekozen op ALV 20-9-2012

Het aangestelde interim bestuur is samengesteld uit 3 leden, het minimale aantal zoals in de statuten vermeld staat.
Het is niet eenvoudig om bestuursleden te vinden en voor een politieke partij is dat zeker extra lastig.

De verkiezingen van 2014 lijken nog ver weg maar voor een politieke partij is het nu echt tijd om strategie en overleg over het verkiezingsprogramma te starten. Een actief bestuur is hierbij van cruciaal belang.
Twee raadsleden, Hugo Groeneveld en Cheryta Buijs, hebben aangegeven het raadslidmaatschap met de bestuursfunctie te willen combineren tot de nieuwe verkiezingen.   Een nieuw lid, Georgine Zwinkels, wil graag raadslid worden in de volgende periode en heeft aangegeven een bestuursfunctie te willen bekleden tot aan de verkiezingsdatum. Indien zij tot raadslid benoemd wordt, zal zij uit het bestuur treden.

De noodzaak van een bestuur voor onze partij, nadat de zittende voorzitter te kennen had gegeven onvoldoende tijd voor deze werkzaamheden te kunnen vrijmaken, en ook de penningmeester, die in 2009 was aangetreden en wiens functie van tijdelijke aard zou zijn te kennen had gegeven te willen stoppen, heeft deze 3 mensen vanuit de gedachte wat zij in de toekomst willen betekenen voor Leefbaar 3B doen besluiten het interim bestuur te vormen. De combinatie raadslid/ bestuurslid is geen ideale situatie, maar een gemotiveerd bestuur is hard nodig.

Na het aantreden heeft het nieuwe bestuur haar beweegredenen en visie kort samengevat:

  • Het interim bestuur heeft de motivatie en de wil bestuur en leden en   bestuur en fractie inclusief wethouder, dichter bij elkaar te brengen.
  • Het helpen vergroten van het aantal leden, waaraan overigens alle leden kunnen bijdragen zodat er een sterke partij met een brede basis voor de toekomst ontstaat.
  •  Het uitbouwen van het gedachtegoed van Leefbaar 3B die lokaal de burger centraal stelt en daarnaar denkt en handelt.
  • Een partij die zich bewust is het niet alleen te kunnen maar door samenwerking op alle fronten zich sterk maakt de beloften aan de kiezers na te komen.
  • en als dit niet haalbaar blijkt te zijn haar leden hierover informeert.
  • Het interim bestuur wil op korte termijn zich inzetten voor structuur,   transparantie en communicatie en wel zo maximaal mogelijk voor de komende periode.

Wij hopen dat u ons daar bij wilt helpen want alleen samen kunnen wij sterk worden.

De werkverdeling die wij onderling hebben besproken:
Cheryta voorzitter en PR zaken en een back-up voor de penningmeester

Hugo penningmeester en secretaris.

Georgine is de vliegende kiep en geeft ondersteuning aan het secretariaat en de voorzitter.

 

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*