Hoe zit het nu met het geluid van de HSL?

Maandelijks wordt de commissie Ruimte van de gemeente Lansingerland door wethouder De Paepe op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen betreffende de HSL. In het maandbericht van september staat:

“Tijdens een ambtelijk overleg op 6 september met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is ons gebleken dat de snelheden uit het Tracébesluit ter hoogte van Lansingerland niet worden gehaald. De snelheden waarmee is/wordt gemeten, zijn de snelheden waarmee ook in de eindsituatie wordt gereden. Dit betekent dat in de eindsituatie langzamer wordt gereden dan in het Tracébesluit is voorzien. De eindsituatie wordt daarom door het ministerie opnieuw gedefinieerd voor wat betreft de snelheden en de intensiteiten. Het ministerie overlegt in week 37 (10–14 september) hierover met Pro Rail en NS-Hispeed. Wij worden over de uitkomsten van dit overleg geïnformeerd.” Einde citaat HSL info van het college.

Daarnaast staat in een mailbericht van Pro Rail aan de stichting Stop Geluidsoverlast HSL:

“Het spoor van de Hogesnelheidslijn (HSL) is aangelegd voor snelheden van maximaal 300 km/u. De snelheid waarmee de treinen in de eindsituatie door Lansingerland rijden is in de regel de reguliere baanvaksnelheid. De Thalys rijdt in de eindsituatie met een snelheid van maximaal 300 km/u, de V250 (de nieuwe trein van NS Hispeed) die onder de productnaam Fyra gaat rijden, rijdt met een snelheid van maximaal 250 km/u.

De snelheid kan in sommige gevallen iets lager zijn, vanuit Rotterdam Centraal richting Amsterdam Centraal (dus vanuit zuidelijke richting in noordelijke richting) hebben de Thalystreinen bij aanvang van de verdiepte ligging nog niet de baanvaksnelheid doordat deze treinen die snelheid van 300km/u op die afstand nog net niet kunnen bereiken. Het betreft hier slechts een paar kilometer minder. Dit geldt niet voor de V250.

Om een antwoord te geven op uw vraag om voor 3 punten een snelheid uit te werken kan ik kort zijn, de snelheid op alle punten is nagenoeg hetzelfde, nu en in de toekomst. Ook in het geval van de Thalys die uit zuidelijke richting komen dan is dat verschil ten opzichte van de maximum snelheid minimaal. U kunt uitgaan van de passagesnelheid van Thalys 300 km/u, de passage van de V250 250 km/u. De huidige Fyra (Traxx-locomotief met rijtuigen) heeft een passagesnelheid van 160 km/u.” Einde citaat Pro Rail.

De vraag is nu: Wat is de werkelijkheid? Wordt het college in het ootje genomen door het ministerie van minister Melanie Schulz of heeft Pro Rail het bij het juiste end? Het ministerie zegt dat er nu en in de toekomst met lagere snelheden wordt gereden. Heeft Pro Rail gelijk, dan zou Lansingerland echt beduveld zijn. Pro Rail geeft aan dat de Thalys met 300 km/u door Lansingerland rijdt en de nieuwe Fyra met 250 km/u. Op korte termijn moet hierover klip en klaar duidelijkheid komen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*