Staatssecretaris mevrouw Mansveld bezoekt Lansingerland (HSL)

Op 9 december 2013 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M), mevrouw Mansveld, een bezoek gebracht aan Lansingerland om persoonlijk kennis te nemen van de geluidsproblematiek in deze gemeente en de pilotmaatregelen die op dit moment tegen de geluidsoverlast van de HSL worden genomen. Deze pilotmaatregelen komen voort uit de toezegging van de staatssecretaris en haar voorgangers om de HSL geluidsoverlast in Lansingerland terug te brengen naar 57dB(A).

Definitieve maatregelen

Wethouder Verkeer en Vervoer, Henk de Paepe (Leefbaar 3B), uitte zijn grote bezorgdheid aan de staatssecretaris dat het onderzoeken, aanbrengen en testen van de pilotmaatregelen al 2½ jaar duurt en dat het einde nog niet in zicht is. Hij drong er namens de gemeente op aan dat er nog voor de zomer van 2014 definitieve maatregelen in Lansingerland worden genomen.

Nieuwe concessie

De gemeente Lansingerland maakt zich eveneens zorgen dat de nieuwe concessieverlening niet alleen tot meer geluidsoverlast leidt, maar ook bij meer woningen. Henk de Paepe wees de staatssecretaris erop dat de maatregelen er voor moeten zorgen dat de geluidsnormen ook bij de nieuwe concessieverlening niet worden overschreden.

Tweede Kamer

Henk de Paepe vertelde de staatssecretaris verder dat de HSL-Zuid niet volgens het Tracébesluit is aangelegd en dat de geluidshinder hoger is dan voorzien. De bewoners spreken hem hier regelmatig op aan. Ook de Tweede Kamer erkent de problemen en heeft de wethouder al twee keer uitgenodigd om hen te informeren over de ernst van de geluidsproblematiek. Daarbij is een aantal leden van de vaste Kamercommissie van I&M in Lansingerland geweest om zich goed te laten informeren over de geluidsproblematiek van de HSL.

Presentatie Stichting Stop Geluidsoverlast HSL

Overkap in Lansingerland het HSL tracé met een staalconstructie, die aan de bovenkant gedeeltelijk open is, aan de zijkanten treinlawaai afdoende dempt, budgettair te overzien is, landschappelijk aantrekkelijk is en gefaseerd kan worden aangelegd. Dit voorstel heeft de stichting Stop Geluidsoverlast HSL op de bijeenkomst in het gemeentehuis overhandigd aan staatssecretaris Mansveld

Vernieuwend

De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL ontwikkelde in samenwerking met het Rotterdamse architectenbureau ONL [Oosterhuis_Lénárd] een initiatiefplan voor de aanleg van een open kapconstructie; een duurzame en innovatieve oplossing voor de geluidsproblematiek van de HSL in Lansingerland. Als eerste fase kan, over een lengte van 100 meter, als onderdeel van de nu lopende pilot, de constructie aangebracht worden. De geluidswerende effecten van deze constructie zijn dan direct te beoordelen. De kosten van deze proef bedragen € 1,08 miljoen. Bij gebleken geschiktheid is aanleg over een lengte van 5 kilometer mogelijk. Door de gedeeltelijk open constructie is de ‘kostbare’ tunnelwetgeving dan niet van toepassing.

Duurzaam

De stichting pleit al langer voor een structurele oplossing van de geluidsoverlast van de HSL. De in gang gezette pilot van de Rijksoverheid met enkele proefmaatregelen als absorberend materiaal in de verdiepte bak en raildempers, acht de stichting ‘lapmiddelen’ en onvoldoende effectief. Beter is een duurzame, structurele oplossing voor de komende eeuw zoals vandaag gepresenteerd. Het grote voordeel is, dat Lansingerland weer een aantrekkelijke plaats wordt om te wonen, te werken, en te recreëren, geeft de stichting aan.

Lawaai

Ook de nieuwe plannen van de NS, na het mislukken van de Fyra, zullen extra geluidsoverlast veroorzaken. Er komen meer, ten dele nog onbekende treintypen, die ook nog eens met hoge snelheden over het HSL-spoor gaan. Het nu ontwikkelde initiatiefplan maakt ook voor de toekomst een einde aan de voortdurende discussies onder deskundigen en bewoners over getallen, decibellen en overschrijdingen.

Marktpartijen

Het initiatiefplan is in samenwerking met de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, ontwikkeld door een aantal vooraanstaande marktpartijen. ONL is een internationaal gerenommeerd ontwerpbureau. Bij de totstandkoming van dit plan is voor het constructieve advies samengewerkt met Arcadis Nederland. Meijers Staalbouw heeft bijgedragen aan het plan van aanpak en de kostenraming.

Staatssecretaris Mansveld beloofde dit plan van de stichting te zullen bestuderen. Nu maar hopen dat dit plan van een halfopen overkapping kan leiden tot voldoende geluidsreductie. Pro-Rail gaf direct aan te twijfelen aan de meerwaarde van deze constructie ten opzichte van de huidige, voorgenomen maatregelen. Voorlopig moeten we er van uitgaan dat dit plan van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL een eerlijke kans krijgt op een gedegen en objectief onderzoek.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*