Fractie

Winkels op zondag open?

Nieuwe wetgeving betreffende de openstelling van winkels op zondag is voor de fractie van D66 aanleiding geweest hierover een initiatief raadsvoorstel in te dienen. Die wettelijke regeling ten aanzien van zondagopenstelling van winkels is na […]