Raadsleden en kandidaat-raadsleden bespreken verkiezingsprogramma Leefbaar 3B

Alle leden van Leefbaar 3B, die zich hebben aangemeld als kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben zich afgelopen zaterdag, samen met de zittende fractieleden en enkele belangstellende leden, bezig gehouden met het bespreken van het eerste concept verkiezingsprogramma.

Aan het slot van een geanimeerde, levendige discussie werd besloten om op zaterdag 23 november 2013 bijeen te komen en om dan met andere belangstellenden, zowel leden als niet leden het definitieve concept programma te behandelen. Daarna wordt het concept verkiezingsprogramma aangeboden aan het bestuur van Leefbaar 3B en zal op 12 december 2013 in de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B definitief worden vastgesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*