Fractie Leefbaar 3B ondersteunt actiegroep Bleiswijk

Overlast, materiële schade en ongenoegen over het verloop van de besprekingen met het Hoogheemraadschap met betrekking tot het voornemen de kades langs de vaarten in Bleiswijk te verhogen, hebben geleid tot een stop zetten van het overleg tussen bewoners en Hoogheemraadschap. Het actiecomité, handelend namens ruim 70 woningbezitters die het betreft, heeft een beroep gedaan op de medewerking van de gemeenteraad, niet alleen omdat de gemeente zelf ook financiële en milieuschade schade kan ondervinden, maar ook als belangenbehartiger van de betrokken eigenaren.

Namens Leefbaar 3B diende Kees Heugens tijdens de raadsvergadering een motie in, gericht op pogingen het overleg te herstarten om tot positieve resultaten te kunnen komen. Alleen de VVD fractie bleek niet bereid de motie mede te ondertekenen om, aan het eind van de discussie alsnog overstag te gaan, waardoor de hele raad zich hier achter schaarde en de motie met algemene stemmen werd aangenomen.

Ongetwijfeld zal het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard nu alles doen om de communicatie betreffende de uitvoering van de kadeophogingen met de 70 gedupeerde bewoners in Bleiswijk weer op te pakken op een wijze zoals dat bij het andere waterschap in onze gemeente, het Hoogheemraadschap Delfland, gebruikelijk is.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*