Fractie

Dijken en de WOZ-waarde

Wie aan een vaart bij een polder woont heeft te maken met regels die door het hoogheemraadschap worden opgelegd. De inwoners die het betreft moeten bijvoorbeeld het hoogheemraadschap toestaan om onderhoud aan een dijk die […]