Fractie

Verkeersveiligheid Bosplaatstraat

Het was een drukke boel op de openbare tribune tijdens de vergadering van de commissie Ruimte afgelopen woensdagavond 13 november. De voorzitter van de commissie, Jan Pieter Blonk, moest al direct stevig de spreekwoordelijke hamer […]

Fractie

Najaarsnota 2013

De najaarsnota is de laatste bijstelling van de begroting van het lopend jaar (2013) voordat de jaarrekening wordt opgemaakt. Complimenten gaf Henk Meester voor de goede leesbaarheid van de Najaarsnota in de vorm van het […]

Fractie

Drank- en horecawetgeving

Per 1 januari 2014 komt de naleving van de drank- en horecawet bij de gemeente te liggen, dus dient de gemeenteraad daarvoor een drank- en horecaverordening vast te stellen. Het college heeft daar een voorstel […]