Najaarsnota 2013

De najaarsnota is de laatste bijstelling van de begroting van het lopend jaar (2013) voordat de jaarrekening wordt opgemaakt. Complimenten gaf Henk Meester voor de goede leesbaarheid van de Najaarsnota in de vorm van het gebruik van verkeerslichten. Groen (alles op schema conform de begroting), oranje (aandacht voor positieve of negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting, maar voorlopig geen bijstelling nodig) en rood (positieve of negatieve afwijking, waarvoor bijstelling van de begroting nodig is).

Kritisch is Henk Meester zeker over de financiën, dat vindt Leefbaar 3B nodig, want Lansingerland verkeert in zwaar weer. Een kenmerk van schuldverslaafden is dat ze het ene gat met het andere dichten. We zien dat ook gebeuren bij de gemeente Lansingerland. De opbrengsten van de verkoop van gemeentelijk vastgoed moet volgens eerdere afspraken ten goede te komen aan de algemene reserve. De opbrengsten mogen dus niet gebruikt worden om een gat in de onderwijsbegroting te dekken. Die dekking moet als eerste binnen de onderwijsbegroting zelf gevonden worden, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester aan bij de behandeling van de Najaarsnota in de commissie Algemeen Bestuur.

De kosten voor onderwijs rijzen de pan uit. De gemeente laat een bedrag van vier ton dat de scholen terug moeten betalen zo maar zitten. Er moet een half miljoen euro extra worden uitgegeven aan brandveiligheidsmaatregelen, die men zeker had kunnen zien aankomen. En dan blijkt ook nog eens een schoolgebouw voor meer dan twee ton te veel in de boeken te staan. Wat staat de raad op dit gebied nog meer te wachten, vroeg Henk Meester zich af.

De PvdA-fractie heeft bij een eerdere gelegenheid al eens aandacht gevraagd voor de veel te hoge kosten van het onderwijs. Wij sluiten ons daarbij aan en verzoeken de wethouder om ons een overzicht te verstrekken van alle bestedingen en alle inkomsten voor onderwijs met inbegrip van de investeringen en verplichtingen gedurende de huidige raadsperiode, dus over de jaren 2010 tot en met 2013. De wethouder financiën was nogal terughoudend om dat te doen. Het kost zoveel tijd om dat te doen. Leefbaar 3B sluit zeker niet uit dat juist dit onderwerp, kosten voor het onderwijs in Lansingerland, volgend jaar een punt van onderzoek wordt van de Rekenkamer.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*