Verantwoording project nieuwe gemeentehuis onvoldoende

Het college heeft twee stukken naar de raad gestuurd over de nieuwbouw van het gemeentehuis, die heel verschillende signalen afgeven.

De rapportage van de hand van de projectleider geeft inzicht in het verloop van het proces. Het stuk geeft aan welke problemen zich hebben voorgedaan, hoe daarmee is omgegaan en welke lering daaruit te trekken valt. Het laat gezonde zelfkritiek zien. De Leefbaar 3B fractie is, bij monde van Leefbaar 3B financieel woordvoerder Henk Meester, hierover tevreden. Het voornemen om dit bij grote projecten meer te doen juicht hij toe.

Anders is het met de notitie van de directie over de financiën met betrekking tot de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Het college geeft met dit stuk juist een tegenovergesteld signaal: Leefbaar 3B kan wel volledig inzicht willen in de financiën van de nieuwbouw, maar we houden toch onze kaarten tegen de borst. Waaruit leiden we dat af? Er is in februari 2013 een eerdere versie van de financiële verantwoording geweest, die geen echte verantwoording was. Hierop zijn door Leefbaar 3B kritische opmerkingen gemaakt en is aangegeven hoe een verantwoording er uit dient te zien. Dit heeft enerzijds de bovengenoemde projectrapportage opgeleverd, die Leefbaar 3B heeft geprezen, maar de financiële verantwoording blijft onder de maat. Bedragen komen ‘uit de lucht vallen’, zijn daardoor niet te controleren, ze lijken niet te kloppen en er is geen verband te leggen met de financiële voorcalculatie. Een voorbeeldje: afschrijvingskosten lopen bij annuïtaire afschrijving op met de tijd en dus als er een onderschrijding is dan loopt de besparing ook op, maar nee die loopt volgens de notitie af, bovendien zijn bedragen niet met elkaar in overeenstemming. De voorcalculaties van het project inclusief de financiering zijn uitvoerig gedocumenteerd zoals uit de bijlagen blijkt. Een verantwoording moet dan die voorcalculaties als uitgangspunt nemen en de mutaties duidelijk en compleet aangeven en toelichten, maar waar de gegeven bedragen aan refereren en waarop ze zijn gebaseerd blijft een raadsel. Bijna koddig is het commentaar van het college op de bespreeknotitie van Leefbaar 3B. Wil er een goede samenwerking zijn tussen college en raad dan moeten beide partijen elkaar wel serieus kunnen en willen nemen.

We hebben twee redenen om dit onderwerp te agenderen.

We willen in de eerste plaats attenderen op het gevaar van het afgaan op financiële argumenten. Veel mensen hebben zich laten bedotten door verkopers van financiële producten als winstverdriedubbelaars, woekerpolissen, allerlei zogenaamde derivaten en dergelijke. De argumentatie van het nieuwbouwvoorstel lijkt sterk op dit soort mooie verhalen. In onze bespreeknotitie hebben we al genoegzaam aangegeven waarom de argumentatie niet deugde.

De tweede reden is dat de raad als vertegenwoordiging van de burgers degelijk geïnformeerd moet worden over een zo belangrijk project als de bouw van een nieuw gemeentehuis. De meningen over de noodzaak van de nieuwbouw waren en zijn sterk verdeeld. Aardig is om op te halen hoe in de voorbereidingsgroep voor de fusie bestaande uit raadsleden uit de drie gemeenten op het idee van een nieuw gemeentehuis werd gereageerd: “We hebben drie goede gemeentehuizen en met de moderne communicatie is het voorlopig niet nodig.”

Het gebouw staat er nu en de gemeente is aan de belastingbetalers verplicht om ook financieel volledige openheid van zaken te geven. De Lansingerlandse belastingbetalers zullen immers in de komende 50 jaar de rekening moeten betalen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*