Fractie

Hoofdpijndossier gemeentehuis heropend

In de website bijdrage van 19 november heeft Leefbaar 3B melding gemaakt van de mogelijk tegenvallende kostenstijging betreffende de aanpassingen en het herstel van het gemeentehuis. In de commissievergadering van november stelde de meerderheid van […]

Fractie

Hoofdpijndossier gemeentehuis kan dicht

Leefbaar 3B fractiewoordvoerder Wouter Hoppenbrouwer opende zijn raadsbijdrage met de volgende woorden: “Een goede verstaander weet dat dit onderwerp voor Leefbaar 3B een hoofdpijn dossier is. Een dossier waar wij vanaf dag één TEGEN waren. […]

Fractie

Toegankelijkheid gemeentehuis

Een zeer betrokken mantelzorger mevrouw Van der Snel heeft de gemeenteraad laten zien wat een enorme moeite het is voor iemand die gehandicapt is om bij het gemeentehuis naar binnen te gaan. Een soort goederenlift […]

Fractie

Problemen gevels gemeentehuis

Het bouwproject voor het nieuwe gemeentehuis is destijds niet goed aangepakt. Leefbaar 3B heeft, naar nu extra duidelijk wordt, destijds terecht tegen de bouw van het gemeentehuis gestemd. Het lijkt nu wel mooi te zijn, […]