Fractie

Raad met vakantie

De raad is nu met vakantie. Officieel heet dat; de raad is met reces. Vandaag staan hieronder zes nieuwe artikelen. De komende weken zullen geen nieuwe artikelen op site van Leefbaar 3B worden geplaatst, tenzij […]

Fractie

Lidl Bleiswijk kan uitbreiden

De gemeenteraad van Lansingerland heeft unaniem ingestemd met de uitbreiding van de Lidl aan de Hoefweg in Bleiswijk. De wens van de Lidl om uit te breiden loopt al sinds de vestiging in april 2009. […]

Fractie

Toegankelijkheid gemeentehuis

Een zeer betrokken mantelzorger mevrouw Van der Snel heeft de gemeenteraad laten zien wat een enorme moeite het is voor iemand die gehandicapt is om bij het gemeentehuis naar binnen te gaan. Een soort goederenlift […]

Fractie

Leefbaar 3B laat van zich horen!

Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer kijkt tevreden terug op het raadsdebat over de Kadernota, waarin het opstapje naar de begroting voor 2017 is vastgesteld. Een vijftal belangrijke onderwerpen van Leefbaar 3B zijn uitvoerig aan de orde geweest. […]

Fractie

Alle afvalcontainers in Lansingerland ondergronds

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de raad besloten dat alle afvalcontainers voor verschillende soorten afval die in het openbaar gebied staan, ondergronds gaan. Het betreft milieuparken, alleenstaande glascontainers en centrale verzamelplaatsen voor restafval. […]

Fractie

Bronzen beeld van begraafplaats gestolen

Onlangs is op de Rooms Katholieke begraafplaats in Berkel vanaf een grafmonument een bronzen beeld gestolen. Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan heeft hierover vragen gesteld aan burgemeester Pieter van de Stadt. De burgemeester […]