Jaarrekening 2015 – College gunt de raad weinig tijd

chaos_leerHet hele proces van de besluitvorming over de jaarrekening verliep uitermate chaotisch. Er was vertraging doordat de Sociale Verzekeringsbank veel te laat met gegevens kwam, maar dat kan slechts zeer ten dele als verklaring gelden. De definitieve versie van de jaarrekening 2015 (225 pagina’s) viel pas twee dagen voor de raadsbehandeling bij de raadsleden in de brievenbus. Er was weliswaar al eerder een conceptversie verspreid, maar de definitieve versie verschilde op 22 punten. Het verschillenlijstje werd pas, na aandringen van Leefbaar 3B, een dag voor de raadsvergadering door het college naar de raadsleden gestuurd, terwijl de definitieve tekst van de jaarrekening en het lijstje met verschillen al dagen eerder in digitale vorm naar de raadsleden hadden kunnen en moeten worden gestuurd. lees meer

Het bleek dat nog niet eens alle gemelde fouten hersteld waren. In het kasstroomoverzicht stond een post van € 35 miljoen op de verkeerde plaats, waardoor het net leek of de operationele activiteiten meer inkomsten dan uitgaven hadden opgeleverd, terwijl het juist andersom is. Er is meer uitgegeven dan er binnengekomen is.
Tenslotte was er door beoordelingsfouten van het college € 50 miljoen te veel geleend. Dat hoge bedrag heeft enkele maanden (drie à vier) renteloos op een rekening gestaan. Ondanks de lage rente ging er zo toch in die drie à vier maanden per dag ongeveer € 1.000 door “het putje”.
Wij van Leefbaar 3B vinden dat dit “zondegeld” is en dat de verantwoordelijke wethouder financiën beter op moet letten.

Tenslotte wordt opgemerkt dat het positieve saldo van de jaarrekening hoopvol is, maar dat wordt veroorzaakt wordt door de optimistischer inschatting van de verkoop van grond voor woningbouw. Uit kengetallen, die de provincie over alle gemeentes in Zuid-Holland verzameld heeft, blijkt dat het er nog steeds niet goed uitziet met de financiën van Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*