Fractie

Jaarrekening 2013

De jaarrekening 2013 van de gemeente Lansingerland laat een verlies zien van € 40,5 miljoen. Dit verlies komt door de grondexploitaties, de gewone exploitatie sluit ongeveer op nul. Westpolder neemt van het verlies het grootste […]

Fractie

Kadernota 2014

Het college dat de gemeente heeft bestuurd van 2010 tot 2014 heeft nog de kadernota 2014 voorbereid. Het nieuwe college zal verantwoordelijk zijn voor het beleid en moet dus nog wat te kiezen hebben. Daarom […]

Fractie

Afscheid Henk de Paepe

Henk de Paepe heeft er de voorkeur aan gegeven niet opnieuw een raadsperiode of een deel daarvan wethouder te willen blijven. Als kerngroep (‘bestuur’) van het burgerinitiatief Geen Kaalslag Bleiswijk willen we daar graag op reageren. Henk is een politicus van “geen woorden maar daden”. Dat past wel in deze regio. Henk, dankjewel! Het ga je goed. […]

Fractie

Succesvolle avond over coalitieakkoord

Grote opkomst informatiebijeenkomst concept Coalitieprogramma. Ruim 100 inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun inbreng te leveren op het concept-coalitieakkoord. Bezoekers waren enthousiast over deze werkwijze. […]

Fractie

Beoogd wethouders voorgesteld aan pers

Onder de bezielende leiding van mevrouw Adri Bom die tijdens de formatiebesprekingen als formateur op trad werden afgelopen woensdag de vier beoogde wethouders aan de pers voorgesteld.     v.l.n.r. Ankie van Tatenhove (ChristenUnie), Albert Abee […]

Fractie

*PERSBERICHT* Leefbaar 3B

Wethouder Henk de Paepe niet beschikbaar voor nieuwe collegeperiode   Wethouder Henk de Paepe is niet meer beschikbaar voor een nieuwe collegeperiode. Wethouder Henk de Paepe heeft aan Leefbaar 3B laten weten dat hij wegens gezondheidsredenen niet […]

Fractie

Coalitievorming

PERSBERICHT – 29 april 2014 Coalitiepartijen bereiken akkoord over financiële koers. Vrijdagavond 25 april hebben de politieke partijen, die onderhandelen over een nieuwe coalitie, overeenstemming bereikt over de financiële koers. Deze richting leidt op lange […]

Fractie

Meedenken A13 / A16

Wie suggesties heeft voor betere inpassing van rijksweg A13/16 kan tot en met 16 mei reageren op de speciale site http://www.a13a16rotterdam.nl. De A13/16 loopt van de A13 (afslag Berkel en Rodenrijs) is gepland over het traject […]