Jaarrekening 2013

euro-stacks-of-moneyDe jaarrekening 2013 van de gemeente Lansingerland laat een verlies zien van € 40,5 miljoen.
Dit verlies komt door de grondexploitaties, de gewone exploitatie sluit ongeveer op nul. Westpolder neemt van het verlies het grootste stuk voor zijn rekening. De oorzaak is de malaise op de huizenmarkt, maar als destijds de gemeente Berkel en Rodenrijs een beter contract had afgesloten dan zou het verlies voor rekening van de gemeente kleiner zijn geweest.

Een jaar geleden heeft de raad al een motie aangenomen die door de VVD en Leefbaar 3B was ingediend, waarin aangedrongen werd op het verbeteren van de contracten. Leefbaar 3B heeft bij de raadsbehandeling het college nog eens herinnerd aan de destijds gedane toezegging.
Het eigen vermogen van de gemeente is nog wel positief maar ook door alle verliesnemingen sterk gereduceerd. Dat eigen vermogen is van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen, een indicator van de mate waarin tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Zowel in de begroting als in de jaarrekening staat een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing waarin de gemeente een prognose geeft over de financiële risico’s. Daarin werden in de afgelopen jaren wel stevige verliezen verwacht, maar het grote verlies is eerder gekomen dan gedacht en helaas zijn de risico’s nog lang niet weg. De Leefbaar 3B fractie vindt daarom dat de risicobeheersing beter moet.

De schuld van de gemeente lijkt te stabiliseren. Eind 2012 heeft de raad op initiatief van de fractie van Leefbaar 3B een amendement op de begroting aangenomen. Daarin vroeg de raad om voorafgaand aan het doen van grote investeringen nog eens goed over nut en noodzaak na te denken en de argumentatie met de gemeenteraad te delen. Het lijkt dat dit amendement het bedoelde effect heeft gehad, er is nu een kentering waarneembaar. Dat neemt niet weg dat scherp sturen op investeringsplannen noodzakelijk blijft.

De jaarrekening 2013 was duidelijk informatiever dan de vorige. Daarvoor verdienen het college en in het bijzonder de wethouder Financiën en zijn ambtenaren een compliment.
Bij de vaststelling van de jaarrekening heeft de fractie van Leefbaar 3B aan laten tekenen dat zij vindt dat de versnelde afschrijving van de tijdelijke huisvesting WP2 uit de middelen voor onderwijs en niet uit de algemene middelen bekostigd zou moeten worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*