Fractie

Lansingerland financieel op de goede weg omhoog

Leefbaar 3B is verheugd te constateren dat het financieel veel beter gaat met de gemeente Lansingerland. Wij kunnen zelfs de ingezette lijn van lastenverlichting voor de inwoners doorzetten. Wouter Hoppenbrouwer benadrukte dat de “slechte financiële” […]

Fractie

Jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 geeft een beter beeld van de financiële toestand dan geweest is en is ook informatiever. Meer concrete gegevens en meer kengetallen dan vage verhalen. In het verleden werden de concrete cijfers vooral […]

Fractie

Jaarrekening 2013

De jaarrekening 2013 van de gemeente Lansingerland laat een verlies zien van € 40,5 miljoen. Dit verlies komt door de grondexploitaties, de gewone exploitatie sluit ongeveer op nul. Westpolder neemt van het verlies het grootste […]

Fractie

Jaarrekening 2012 goedgekeurd

De fracties van Leefbaar 3B en het CDA hadden een reeks van schriftelijke vragen gesteld om bepaalde onderdelen van de jaarrekening duidelijker te krijgen. Niet alle antwoorden gaven de gevraagde helderheid, wat reden was voor […]