Meerderheid raad beschouwt sociaal domein als sluitpost

Overschot-fd-wmoLeefbaar 3B heeft samen met de Partij van de Arbeid en gesteund door GroenLinks een amendement ingediend om het overschot op het budget voor het Sociaal Domein, waaronder zorg voor ouderen en jeugd, te oormerken, zodat het voor de doelgroep beschikbaar blijft. Daar waren twee redenen voor.

Ten eerste was 2015 het eerste jaar van de decentralisaties en is het nog te vroeg om vast te stellen dat niet het volledige budget nodig is. Ten tweede. Als over enkele jaren blijkt dat er een structureel overschot is op het budget dat Lansingerland voor dit doel van het rijk krijgt, dan vinden Leefbaar 3B, PvdA en GroenLinks dat eerst bekeken moet worden of er een nuttige bestedingsmogelijkheid juist binnen het Sociaal Domein is.

We hebben het immers over een deel van de samenleving dat financiële ondersteuning het hardst nodig heeft. Het amendement werd verworpen omdat de meerderheid van de raad vindt dat het geld dat over is niet aan de sociaal zwakkeren en ouderen die zorg nodig hebben, besteed hoeft te worden. De meerderheid van de raad wil de zaak op zijn beloop laten en waar nodig tekorten ten laste brengen van de algemene reserve.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*