Fractie

Meer geld nodig voor A13/A16

Namens acht fracties in de gemeenteraad van Lansingerland heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk een motie ingediend om alles in het werk te stellen extra geld van het Rijk beschikbaar te krijgen voor een […]

Fractie

Het werd stil aan de overkant !

Vanaf eind maart maakt de fractievoorzitter van de VVD, de heer Van Noort zich buitengewoon druk over hoogte van de kosten ten behoeve van deskundigheidsbevordering van het college en de hoogte van representatiekosten van het […]

Fractie

Zwerfvuil rapen in het Annie MG Schmidtpark

Zaterdagochtend ging een kleine groep inwoners van Lansingerland zwerfvuil verwijderen in het Annie MG Schmidtpark, onder het motto “Raap mee in het Annie MG”. Ook twee gemeenteraadsleden van Leefbaar 3B, Marjolein Gielis en Jan Pieter […]

Fractie

Nieuwe gedeputeerden Provincie Zuid-Holland

Het nieuwe dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland (Gedeputeerde Staten) wordt gevormd door een coalitie van VVD, D66, CDA en SP. Het nieuwe dagelijks bestuur wil samen met inwoners, mede-overheden, bedrijven en instellingen de provincie […]

Fractie

GR Bleizo – (Gemeenschappelijke Regeling Bleizo)

De rekeningcommissie vindt het ook van belang dat de raden goed geïnformeerd worden en blijven over de risico’s en de financiële gevolgen van deze gebiedsontwikkeling voor de gemeentelijke financiën. Jan van der Laan was in de raadscommissie woordvoerder voor Leefbaar 3B […]

Fractie

A13/A16 – Saldo Nul

De verkeerswethouders zijn al in de vorige raadsperiode door de raden van Rotterdam en Lansingerland op pad gestuurd met de motie Saldo Nul. Dat is waar het om gaat. Dat betekent geen toename van geluid, […]