A13/A16 – Saldo Nul

Horen,zien,ruikenDe verkeerswethouders zijn al in de vorige raadsperiode door de raden van Rotterdam en Lansingerland op pad gestuurd met de motie Saldo Nul. Dat is waar het om gaat. Dat betekent geen toename van geluid, geen verslechtering van luchtkwaliteit en dat de weg niet zichtbaar is vanuit woon- en recreatiegebieden. Samengevat: “Niet horen, niet zien, niet ruiken.”

Het Rijk heeft € 890 miljoen beschikbaar voor de verbindingsweg A13/A16 en ontwerpt daarvoor de weg. lees meer

Hiermee voldoet het Rijk aan de wettelijk normen voor rijkswegen. Maar dit ontwerp, met deze de wettelijke normen er in verwerkt, voldoet niet aan de Saldo Nul eisen van Lansingerland en Rotterdam. Vanuit de regio wordt € 100 miljoen bijgeplust. € 60 miljoen van de Metropoolregio en € 40 miljoen van de gemeente Rotterdam. Van die € 100 miljoen gaat € 70 miljoen naar de aanleg van de tunnel in het Lage Bergse Bos. Per Saldo blijft er zodoende € 30 miljoen over om te kunnen gaan voldoen aan Saldo Nul.

De bestuurlijke afstemgroep (BAG) heeft een invulling voor € 30 miljoen geadviseerd, waarmee Saldo Nul voor geluid wordt gerealiseerd. Hierbij wordt uitgegaan van:

  • Een wegdek van dubbellaags ZOAB fijn. Een innovatief product, waarover weliswaar nog onzekerheden betreffende de duurzaamheid bestaan, maar ontwikkelingen op dit gebied gaan heel erg hard.
  • De nieuwe rijksweg komt tussen de tunnelmond bij de Bergweg Zuid en de Oude Bovenweg op een talud van 6 à 7 meter hoog en daarop een scherm van 5 à 6 meter hoog. Totaal zo’n 12 meter hoog.
  • Veel bomen en andere beplanting om de weg en de geluidschermen aan het zicht te onttrekken.

Ervan uitgaande dat het dubbellaags ZOAB fijn zal voldoen aan de verwachtingen en schermen op sommige plekken daardoor twee meter lager kunnen zijn, blijven we geconfronteerd met een enorme hoogte van talud en daarop nog de geluidschermen. Eén ding is de fractie van Leefbaar 3B duidelijk. Er moet zo’n € 30 à € 40 miljoen bij om op een goede wijze Saldo Nul te kunnen realiseren door die enorme hoogte van talud en daarop geluidschermen te verlagen

De wethouders Pex Langenberg en Simon Fortuyn moeten de komende maanden alles in het werk moeten stellen om van de minister extra geld op tafel te krijgen ten einde het voorstel van de Bewonersgroep Rodenrijs-West (BGRW) te kunnen uitvoeren, zodat de nieuwe rijksweg op maaiveld kan worden aangelegd bij de kruising met de N471 en de N471 onder de A13/A16 door. Dan wordt aan het “niet zien” grotendeels tegemoet gekomen. Ook bij het knooppunt Ankie Verbeek-Ohrlaan moet de inzet zijn de ligging te verlagen. En daar is minmaal zo’n € 30 à € 40 miljoen extra voor nodig boven op de € 30 miljoen. Een peulenschilletje in vergelijking met wat het Rijk bij de A4 tussen Delft en Schiedam heeft bijgeplust. De beide wethouders moeten door de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland worden gesteund om dat extra geld van de minister op tafel te krijgen.

Wethouder Fortuyn heeft aangegeven dat binnen één à twee weken alle info beschikbaar is en dan de concept afsprakenkaart in de raadscommissievergadering van 16 juni 2015 kan worden besproken. Daarna wordt in de commissievergadering 25 augustus 2015 de Inpassingsovereenkomst besproken en in de raad van 10 september wordt deze vastgesteld. In september zal naar verwachting ook door de minister het Ontwerp Tracébesluit (OTB) ter visie worden gelegd. Belangrijk is dat de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland uiterlijk in juni via de Afsprakenkaart aangeven op welke wijze een goede inpassing van de A13/A16 gerealiseerd kan worden.

Van belang is dat alle fracties eensgezind optrekken om een zo goed mogelijke inpassing van de A13/A16 voor elkaar te krijgen. Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft in de raadscommissievergadering alle fracties in de raad van Lansingerland opgeroepen de fracties in de raad van Rotterdam te benaderen met de vraag zich ook in te zetten om extra geld voor een goede inpassing van de A13/A16 beschikbaar te krijgen van het Rijk.

Leefbaar 3B zal zich nu, maar ook de komende jaren inzetten om in het geluidsproductieplafond voor de A13/A16 Saldo Nul op te nemen, zodat er een duurzame garantie komt op Saldo Nul voor geluid.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*