A13/A16 – Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Horen,zien,ruikenKomende woensdag 17 juni 2015 komt de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio bij elkaar. Namens de raad van Lansingerland zijn Marie-Louise Tabben (VVD) en Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) lid van deze adviescommissie, waarin elk van de 23 Metropoolgemeenten twee raadsleden heeft afgevaardigd. Jan Pieter Blonk heeft voor de vergadering van 17 juni de A13/A16 op de agenda laten zetten begeleid met hieronder staande tekst.

A13/A16

Voor de aanleg van de A13/A16 is door het Rijk € 890 miljoen beschikbaar gesteld. De regio heeft daarbovenop € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor bovenwettelijke inpassingsmaatregelen. Van deze € 100 miljoen komt € 60 miljoen van de Stadsregio Rotterdam (nu de Metropoolregio) en € 40 miljoen van de gemeente Rotterdam. Binnen de door de regio beschikbaar gestelde middelen voor inpassing (€ 100 miljoen) is het maximaal mogelijke gedaan, maar dit is niet voldoende voor een goede inpassing.

lees meer

De extra kosten (i.p.v. een niet overkapte weg) voor de landtunnel door recreatiegebied het Lage Bergse Bos ten bedrage van € 70 miljoen worden bekostigd uit de € 100 miljoen. Voor verdere verbeteringen van de inpassing is zodoende nog € 30 miljoen beschikbaar.

Inpassingsvoorstellen

De inpassingsvoorstellen die op dit moment voorliggen voldoen niet volledig aan de moties Saldo Nul van de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland. Saldo Nul betekent geen verslechtering van het geluid, geen verslechtering van de luchtkwaliteit en geen verslechtering van het zicht ten opzichte van 2012. Ook wordt hiervoor veel de term gebruikt “Niet horen, niet zien, niet ruiken.”

Ermittler schöpfen Millionen bei Kriminellen abOp 28 mei 2015 is in de raad van Lansingerland een motie aangenomen met het dictum: “Verzoekt het college vooruitlopend op vaststelling van de Inpassingsovereenkomst, alles in het werk te stellen om extra geld van het Rijk beschikbaar te krijgen voor een betere inpassing van de A13/A16 tussen de noordelijke tunnelmond en de Oude Bovendijk.

Extra geld is nodig om de volgende verbeteringen van de inpassing van de A13/A16 (of een deel daarvan) te kunnen realiseren.

Verbeteringsvoorstellen betreffende de inpassingen van de A13/A16

  1. Zo laag mogelijke ligging van de weg tussen Oude Bovendijk in Rodenrijs en noordelijke tunnelmond bij de Bergweg Zuid in Bergschenhoek. D.w.z.  a. Bij de kruising van de N471 de A13/A16 op ongeveer maaiveld en ter plaatse de N471 onder de A13/A16 aanleggen; b. Viaduct over HSL en RR op dezelfde hoogte aanleggen als waarop nu de N209 ligt; c. Lagere ligging van de AVO-knoop. (AVO-knoop = kruising A13/A16 met de Ankie Verbeek Ohrlaan).
  2. De tunnel door het Lage Bergse Bos ten zuiden van de Rotte verlengen richting Terbregseplein.
  3. Ontsluiting bedrijventerrein Schiebroek aan de noordzijde van de A13/A16 aanleggen.
  4. Het recreaduct breder aanleggen. Het recreaduct is nu een 8 meter brede fiets- en voetgangersbrug. Aanvankelijk was de breedte 60 meter en functioneerde het ook als ecoduct.
  5. De toename van het verkeer op het onderliggend wegennet door de aanleg van de A13/A16 is groot. Extra investeringen van de Provincie Zuid-Holland om de gevolgen van de fors zwaarder belaste provinciale wegen N209 en de N471 te verlichten, zijn noodzakelijk.

Extra geld

Achteraf moet geconstateerd worden dat, bij de beoordeling in april 2012, de € 990 miljoen voor aanleg en inpassing te krap is geweest. Om een betere inpassing te realiseren, met name wat betreft het zicht, zal van het Rijk extra geld nodig zijn. Van de regio meer vragen dan de € 100 miljoen is niet realistisch. Van de provincie gaat financieel veel gevraagd worden om de toename van de hinder door de forse toename van het autoverkeer op N209 en de N471 te verlichten.

Uitspraken van de minister

Van belang zijn de twee onderstaande uitspraken van de minister, waarin zij aangeeft:

  • Ruimhartig om te gaan met maatregelen tegen cumulatie van geluid (HSL, Vliegveld en A16/A13);
  • Dat de aanleg van de A16/A13 een dubbele doelstelling heeft, t.w. verbeteren van de leefbaarheid en de bereikbaarheid.

Vraag aan de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH

Graag wil ik het volgende ter besluitvorming voorleggen aan de Adviescommissie:

  • De Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH vraagt het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de Vervoersautoriteit in overleg met de minister van I&M de mogelijkheden te onderzoeken om extra geld beschikbaar te stellen voor een betere inpassing van de aan te leggen rijksweg A13/A16.

Jan Pieter Blonk,

Lid van de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH en gemeenteraadslid Lansingerland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*