GR Bleizo – (Gemeenschappelijke Regeling Bleizo)

Afgelopen woensdag 13 mei 2015 heeft de raadscommissie Algemene Bestuur van de gemeente Lansingerland vergaderd over de Jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. Daarbij is ook het advies van de Rekeningcommissie van de GR Bleizo besproken. In de rekeningcommissie zitten twee raadsleden uit Zoetermeer en twee uit Lansingerland. Namens de gemeenteraad van Lansingerland hebben Jan van der Laan en Eddy Neeleman zitting in de rekeningcommissie. Jan van der Laan was in de raadscommissie tevens woordvoerder voor Leefbaar 3B. Het project Bleizo betreft de ontwikkeling van het gebied rondom het nieuw te realiseren NS station, de Openbaar Vervoerknoop op de kruising van de bestaande spoorlijn Utrecht – Den Haag en de nog aan te leggen verlengde Oosterheemlijn (Randstadrail). Het woord Bleizo is gevormd uit de namen Bleiswijk en Zoetermeer.

Jan van der Laan heeft aangegeven dat de rekeningcommissie veel informatie heeft ontvangen en een uitgebreide toelichting heeft gekregen op de stukken van de accountant en de risico-analisten. Over de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van de jaarrekening heeft de rekeningcommissie geen opmerkingen. De rekeningcommissie vraagt wel aandacht voor de risico’s bij de gebiedsontwikkeling van Bleizo, want het betreft een omvangrijk, langlopend project waarmee grote financiële belangen zijn gemoeid. De risico’s met betrekking tot het benodigde bestemmingsplan en de marktsituatie kunnen een behoorlijke financiële impact hebben.

De rekeningcommissie vindt dat de risico’s van Bleizo goed in de gaten worden gehouden door de projectorganisatie van Bleizo, de ambtelijke deskundigen van Lansingerland en Zoetermeer en door de accountants van Bleizo, Lansingerland en Zoetermeer. De rekeningcommissie vindt het ook van belang dat de raden goed geïnformeerd worden en blijven over de risico’s en de financiële gevolgen van deze gebiedsontwikkeling voor de gemeentelijke financiën. De rekeningcommissie heeft de beide gemeenteraden geadviseerd om het uitgebrachte advies te betrekken bij de behandeling en beoordeling van de jaarrekening 2014.

Tijdens de raadscommissievergadering maakte Eddy Neeleman duidelijk dat hij een minderheidsstandpunt heeft ingenomen in de Rekeningcommissie, omdat hij het niet eens is met het advies van de rekeningcommissie, waar hij notabene zelf input voor heeft geleverd. De Regeling Rekeningcommissie Bleizo geeft aan dat de leden, dus ook Eddy Neeleman, het standpunt van de Rekeningcommissie moeten uitgedragen. Eddy Neeleman heeft dat niet gedaan, terwijl hij bij zijn benoeming in Rekeningcommissie in maart 2014 wel de toezegging heeft gedaan om overeenkomstig deze bepaling te handelen. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje.

De raden van Lansingerland en Zoetermeer zullen instemmen met jaarrekening 2015 en de begroting 2016.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*