Nieuwe gedeputeerden Provincie Zuid-Holland

Privincie-ZuidHolland_L3BHet nieuwe dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland (Gedeputeerde Staten) wordt gevormd door een coalitie van VVD, D66, CDA en SP. Het nieuwe dagelijks bestuur wil samen met inwoners, mede-overheden, bedrijven en instellingen de provincie slimmer, schoner en sterker maken. De partijen investeren flink in een nieuwe kennisintensieve economie, schone energie en groen. De lasten voor inwoners en bedrijven in Zuid-Holland gaan naar beneden. Zo wordt Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker voor minder geld.

Zij geven aan dat innovatie het sleutelwoord is op weg naar een nieuwe kennisintensieve economie en met voldoende werkgelegenheid. lees meer
In de Rotterdamse haven, de greenports, de drie universiteiten en de delta’s moet de aanwezige potentie beter worden benut. Intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen zal daar flink aan bijdragen evenals de impuls van € 20 miljoen voor het stimuleren van de innovatie in het MKB en voor samenwerking tussen economische clusters. Innovatie en creativiteit zijn ook nodig om de provincie schoner te maken, met minder uitstoot en meer kostenefficiënte energie. De coalitie zet een energiefonds op van € 100 miljoen ter bevordering van energiewinning uit wind, zon, waterkracht, aard- en restwarmte, biomassa en uit wegen. Ook in de greenports.

Beter bereikbaar en minder lasten

De vier partijen geven verder aan dat Zuid-Holland als toonaangevende Europese regio de best bereikbare provincie van Nederland wordt. Voor inwoners en transporteurs komen betere mogelijkheden om vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water, met openbaar vervoer en de fiets. De combinaties van vervoermiddelen zullen beter op elkaar aansluiten. De ambitie is meer mensen in toegankelijk, betaalbaar en hoogwaardig openbaar vervoer en op de fiets, betere benutting van het wegennet en meer vervoer over water. Om dat laatste te bevorderen wordt een verenfonds opgezet van € 12 miljoen. Tegelijkertijd nemen de lasten voor Zuid-Hollanders de komende vier jaar met in totaal met €40 miljoen af. De wegenbetasting in Zuid-Holland (de zogenaamde opcenten) wordt verlaagd.

Slimmer omgaan met beschikbare ruimte en zorg voor voldoende groen

De nieuwe coalitie wil slimmer gebruikmaken van de ruimte die er is voor woningen, kantoren, bedrijven en winkels en wil leegstand tegengaan door ruimte te bieden aan hergebruik en functieverandering. Dit is van belang voor een goed vestigingsklimaat in Zuid-Holland.

Om ervoor te zorgen dat Zuid-Holland een groene provincie blijft gaat de coalitie de diversiteit aan planten en dieren en groen bevorderen (ruim € 40 miljoen extra) en zorgen voor het behoud van het Zuid-Hollands cultureel erfgoed (€ 14 miljoen extra).

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling (op hoofdlijnen) voor de kandidaat-gedeputeerden is als volgt:

  • Rogier van der Sande (VVD) uit Leiden: Financiën, Personeel en organisatie en Bestuur.
  • Floor Vermeulen (VVD) uit Boskoop: Verkeer en vervoer, Vervoersautoriteit en MRDH.
  • Han Weber (D66) uit Den Haag: Energie, Natuur & recreatie, Landbouw en IRP Goeree-Overflakkee.
  • Adri Bom-Lemstra (CDA) uit Westland: Ruimtelijke ordening & wonen en Economie & innovatie.
  • Rik Janssen (SP) uit Wassenaar: Milieu, Water en Cultureel erfgoed.

Zetelverdeling in Provinciale Staten:

VVD 10, PVV 8, D66 7, CDA 7, SP 5, PvdA 5, GroenLinks 3, ChristenUnie 3, SGP 3, PvdD 2 en 50+ 2. De nieuwe coalitie heeft steun van 29 van de 55 Statenleden in Zuid-Holland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*