Lansingerland wordt een hartveilige gemeente

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering heeft Leefbaar 3B, zoals aangekondigd tijdens de commissiebehandeling, drie amendementen ingediend op het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid, die alledrie zijn aangenomen.

Daardoor is nu opgenomen dat Lansingerland een hartveilige gemeente met 6-minutenzones wil zijn, dat we streven naar een afname van overlast en dat tijdelijk cameratoezicht kan worden ingezet tegen overlast en criminaliteit, maar alleen na een zorgvuldige afweging.

Het veiligheidsbeleid is het strategisch kader voor de komende vier jaar en dus een belangrijke kapstok voor hoe we invulling aan veiligheid geven. Woordvoerder Don van Doorn begon tijdens de raadsvergadering met complimenten voor het nieuwe veiligheidsbeleid en complimenten voor het voorbereidende werk van Terry Duivesteijn. Zoals Duivesteijn tijdens de commissiebehandeling namelijk al aangaf, waren er nog drie amendementen nodig om de ambities wat scherper te zetten: afname overlast, cameratoezicht en hartveilige gemeente.

De drie amendementen zijn voor het eerst in een nieuw ‘format’, dat leesbaarder en duidelijker is.

Ten eerste was de doelstelling van het beleid alleen een ‘stabiel aantal meldingen van jeugdoverlast’. Daarop vond onze fractie dat niet alleen jeugdoverlast benoemd moest worden, maar ook de ambitie moet zijn om een afname van alleoverlast te realiseren: ‘afname aantal meldingen van (jeugd)overlast’. Dit zou ook een logisch gevolg moeten zijn van het zichtbaar zijn in de wijken en wijkgericht werken zoals aangegeven in het veiligheidsbeleid: preventievoorlichting, wijkmanagers, wijkboa’s, wijkbrandweer en jongerenwerk. Het verbaast Leefbaar 3B dat de fractie van WIJ Lansingerland, PvdA en VOOR Lansingerland dit amendement niet steunden. WIJ Lansingerland wil ‘jongeren niet criminaliseren’ en dat is precies wat dit amendement regelt door niet alleen op jeugd te focussen.

A2024-003-Afname-overlast

Ten tweede vond onze fractie het vreemd dat cameratoezicht niet eens genoemd werd in het veiligheidsbeleid. Cameratoezicht kan een belangrijke rol spelen in handhaving en preventie, maar ook moet de inzet van tijdelijk cameratoezicht zorgvuldig worden afgewogen omdat het een grote impact op de privacy heeft. Daarom moest dit wat Leefbaar 3B betreft – en een meerderheid van de raad op 3 stemmen na – in het veiligheidsbeleid als kader worden opgenomen.

A2024-004-Kader-voor-cameratoezicht

Als laatste maakt zet de fractie zich nu al een tijdje in voor een hartveilige gemeente: veiligheid is namelijk ook dat je jezelf veilig voelt omdat er hulp in de buurt is als er iets acuut met je gezondheid gebeurt. Dat er genoeg burgerhulpverleners in Lansingerland zijn, dat er een AED in de buurt is, dat een ambulance er binnen enkele minuten kan zijn. Daarom is nu in het veiligheidsbeleid opgenomen dat de gemeente samen met inwoners en ondernemers werkt aan een hartveilige gemeente. Lansingerland wordt een hartveilige gemeente met 6-minuten zones: bij een reanimatie is er binnen 6 minuten iemand in de buurt die kan starten met reanimeren en eventueel aansluiten van een AED. Alleen de fractie van VOOR Lansingerland stemde tegen en “vond niet dat de gemeente dit moest regelen en dat dit al goed geregeld was”.

A2024-005-Hartveilige-gemeente

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*