Bewoners kiezen voor de ALV van Leefbaar 3B

Het was de eerste keer dat twee bewoners de presentatie over hun Oranjewijk in Bergschenhoek hielden. Een primeur voor de ALV van Leefbaar 3B, die aan deze presentatie voorrang gaf boven de bestuurlijke zaken van de partij.

Bianca van Buren en Jeffrey van Rutten gaven op uitmuntende wijze  een professionele presentatie wat wijkgericht werken kan betekenen voor bewoners. In 2012 zijn bezorgde bewoners van de Oranjewijk naar 3B Wonen gestapt en zijn de gesprekken opgestart om tot verbeteringen in hun wijk te komen, waarbij ook de gemeente werd betrokken. ALV1Dat dit in het begin niet altijd even gemakkelijk liep, en dat de bewoners in deze moeilijke fase goed ondersteund zijn door 3B Wonen werd kort aangetipt. Veel aandacht kregen de punten die voor de wijk belangrijk zijn, zoals de veiligheid, waarin buurttoezicht, de openbare verlichting en de verkeersveiligheid genoemd werden.

lees meer

Van groot belang is het betrekken van de mensen bij de wijk, door nieuwe bewoners te verwelkomen met een bloemetje, zieke mensen aandacht  te geven, een kaartje bij geboorte en een ondersteuning bij overlijden of aan oudere alleenstaanden. Het gezamenlijk feestvieren zoals de buurtbarbecue, de buitenspeeldag maar ook de tuinen winterklaar maken met elkaar en ouderen hierbij helpen. De wijk schoon en mooi houden, zodat je trost bent dat je in deze wijk woont. Om een dergelijke omslag in een wijk te bereiken zijn enthousiaste bewoners nodig, die zich willen inzetten ook voor de langere termijn. De ondersteuning van de gemeente samen met een wooncorporatie is daarbij ook van groot belang om het tot een blijvend succes te maken. De interessante presentatie is een goede informatiebron voor bewoners van andere wijken maar ook voor raadsleden ambtenaren en andere groeperingen die saamhorigheid in een wijk willen verbeteren.
Het bestuurlijke gedeelte volgde en alle voorstellen gedaan door het bestuur werden goedgekeurd. Deze stukken zijn in te zien op de website onder “informatie”.

Na de pauze werden de mogelijkheden van onze vernieuwde website uitgelegd door de makers; Leon Erwich en Marcel van den Acker. Deze twee hebben kosteloos een voor iedereen toegankelijk website ontwikkeld met een geheel eigen karakter. De aanwezigen gaven blijk van hun waardering voor de verrassende zoekfuncties. Een aanrader voor iedereen om eens te gaan klikken op onze website.

De volgende presentatie werd gegeven door ons eigen raadslid Henk Meester.

ALVDe gedegen financiële kennis van Henk is bij het college, ambtenaren en andere raadsleden bekend en daarom was het ook plezierig om van deze persoon een korte toelichting te krijgen van de financiële problematiek van onze gemeente. Kort werd ingegaan hoe de schulden ontstaan zijn en hoe ze zijn aan te pakken. Duidelijk werd dat de schuld wel lager is geworden, maar nog altijd te hoog is. Henk Meester benadrukte het belang om alert op de uitgaven en investeringen te blijven.

Een onderwerp  dat zeker nog eens om een toelichting vraagt en waar het bestuur graag Henk Meester weer voor zal uitnodigen.

Onze wethouder Simon Fortuyn was de laatste spreker en enthousiast als altijd begon hij zijn presentatie met “ er staat een gelukkig man voor u die sinds kort woont en werkt in de prachtige gemeente Lansingerland’’. Daarna werden door hem een aantal moeilijke dossiers, waarvan hij er veel heeft, toegelicht.

ALV2Zoals de status van de A13-A16, de ontwikkelingen bij de HSL, de afspraken over de N209 bij Bleiswijk- dorp en Bergschenhoek. Waar zit er nog ruimte, wat is er te behalen en hoe zorg je dat de inwoners van Lansingerland ondanks de economische druk toch een leefbare omgeving houden. Zaken die niet eenvoudig zijn, maar waar de wethouder vol overgave zijn uiterste best voor doet.

Door de 4 uitstekende presentaties en een kort bestuurlijk gedeelte was de tijd gevlogen en zelfs ruim overschreden.

Het bestuur kijkt terug op een boeiende avond, waar de aanwezigen duidelijk hun goedkeuring over hebben laten horen.

Het werd later dan gepland maar dankzij de beheerder van het Rotta gebouw kon er onder het genot van een drankje toch nog met elkaar even worden nagebabbeld,   want ook dat vinden we bij Leefbaar 3B van belang.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*