Drukke Algemene Ledenvergadering Leefbaar 3B Lansingerland

img_9152_alvOp woensdag 16 november is de halfjaarlijkse ledenvergadering van Leefbaar 3B weer goed bezocht. Ook dit keer konden we weer nieuwe leden verwelkomen. De voorzitter van het bestuur, Patra Steehouwer, kondigde met spijt het vertrek aan van Regina Schouten uit het bestuur. Regina blijft zich wel actief inzetten voor Leefbaar 3B. Twee nieuwe bestuursleden werden daarna met algemene stemmen door de leden gekozen. Het bestuur is versterkt met een dame en een heer, te weten Selgei Gabin en Patrick Thomas.

Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft een goed overzicht gegeven van de stand van zaken op dit moment. Door middel van een powerpoint presentatie heeft hij verteld wat de fractie tot nu toe allemaal heeft gedaan aan de realisatie van het verkiezingsprogramma 2014 – 2018. Leefbaar 3B is op koers en Wouter verwees daarbij naar zijn verantwoording op de Leefbaar 3B website op 28 juni 2015 en 30 oktober 2016. Lees meer

Tijdens de presentatie werd extra waardering uitgesproken aan het adres van de fractiegenoten Henk Meester (Financien), Jan Pieter Blonk (Geluidsdossiers en Mobiliteitsplan Berkel) en Jan van der Laan (Veiligheid). Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de verdere ontwikkeling van een van de parels in de Leefbaar 3B kroon, participatie van inwoners. Wouter Hoppenbrouwer stelde vast dat het merendeel van wat in het verkiezingsprogramma staat is bereikt. Dus beloftes aan de kiezer zijn nagekomen.

img_9151_alv_web

Kort stond hij stil bij de regionale ontwikkelingen (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MRDH) versus de lokale belangen. Hij riep de Algemene Ledenvergadering mee te denken over het antwoord op deze steeds verder gaande ontwikkelingen. Daarnaast stond hij stil bij het landelijk initiatief “versterking van de lokale democratie” Drie vragen staan daarbij centraal:

  • Hoe kan het lokale bestuur beter aansluiten op de leefwereld van inwoners?
  • Wat moeten gemeenten daarvoor doen?
  • Welke taken moeten gemeenten gezamenlijk organiseren?

Buitengewoon interessante vragen voor Leefbaar 3B. Ook wees Wouter Hoppenbrouwer op de toekomstige vragen betreffende de beleidsterreinen duurzaamheid, water, de openbare ruimte en de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2019.

Vervolgens gaf Leefbaar 3B wethouder Simon Fortuyn een doorkijk naar de toekomst en inzicht in de lopende dossiers op dit moment. Hij stond stil bij de afvalscheiding van nu en in de nabije toekomst. Ook ging hij in op de 100ste uitvoering van wensen van inwoners betreffende de buitenruimte. Verder wees hij op het “huftergedrag” van inwoners die klagen over te hard rijden in de woonwijken, terwijl de overtreders bijna allemaal zelf in de wijk wonen. Bewustwording van het eigen gedrag, daar moet het in principe van komen, omdat strakke handhaving veelal onvoldoende helpt om de verkeersveiligheid in de buurt te vergroten. Tot slot benadrukt wethouder Simon Fortuyn nogmaals zijn inzet voor het zogenaamde onderliggende wegennet (provinciale en grote lokale wegen) die na ingebruikname van de A16 Rotterdam aanzienlijk drukker zullen worden.

De vergadering werd zoals gebruikelijk gezellig afgesloten met een drankje. Alle aanwezigen kunnen terug kijken op een geanimeerde en positieve ledenvergadering.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*