Woonplaatsontheffing voor wethouder Albert Abee

Eén van de vereisten voor het wethouderschap is dat de wethouder in de gemeente moet wonen. Sinds de invoering van het dualisme (2002) is het mogelijk een wethouder van buiten de gemeente te benoemen. Te KoopTevens is aan de raad de bevoegdheid toegekend de wethouder van buiten de gemeente voor de duur van ten hoogste een jaar ontheffing van de woonplaatsvereiste te verlenen. In 2007 is de gemeentewet gewijzigd. Dit betekende een verruiming van de bevoegdheid van de raad om, in bijzondere gevallen, aan wethouders tijdelijk ontheffing te verlenen. De ontheffing is altijd voor één jaar, daarna moet de raad opnieuw besluiten of er wel of niet wederom een jaar ontheffing wordt verleend om buiten de gemeente te mogen wonen.

Leefbaar 3B onderschrijft het uitgangspunt van het woonplaatsvereiste, omdat lokale bestuurders op die manier meer feeling met de lokale gemeenschap hebben of krijgen en vooral ook de effecten ervaren van het door hen gevoerde beleid.

Zoals zojuist al aangegeven bepaalt de raad onder welke omstandigheden ontheffing van de woonplaatsvereiste acceptabel is. Dit is per gemeente verschillend. Er bestaat er geen vast criterialijstje dat afgevinkt kan worden.

Leefbaar 3B vindt bestuurlijke stabiliteit en continuïteit van groot belang voor de inwoners van Lansingerland. Niemand is dan gediend bij het wegsturen van een wethouder. Immers, dat is de harde consequentie van het niet verlenen van een ontheffing. Dat is voor Leefbaar 3B echt een brug te ver. Ook het dan moeten betalen van wachtgeld is ons een doorn in het oog.

Leefbaar 3B wil graag benadrukken dat dit geen vrijbrief is om achter over te gaan leunen en te denken dat de vier jaar zo wel kunnen worden uitgezeten. Wij vertrouwen erop dat wethouder Albert Abee, binnen het redelijke, zich oprecht actiever op de woningmarkt zal gaan bewegen.

2 Comments

 1. Ik ben het van harte met deze opstelling eens. De burgers van Lansingerland hebben veel meer belang bij een ervaren en gepokt en gemazelde wethouder die, geografisch gezien, vlakbij de gemeente woont. Dan bij een ‘brokkenpiloot’ als wethouder die wel woonachtig is in één van de drie kerndorpen. Het was een ander geval geweest als wethouder Abee b.v. in Sexbierum of Tjietjerkstradeel had gewoond. En elke dag vele uren zou moeten reizen om in Lansingerland te komen. Wat de oppositiepartijen betreft heb ik me bijzonder verbaasd en geërgerd over de onrealistische en verwerpelijke stellingname in deze kwestie van m.n. een toch als fatsoenlijk bekend staande partij als de VVD.

 2. Woonplaatsontheffing voor wethouder Albert Abee
  Ik ben tegen de ontheffing van de woonplaatsvereiste van de wethouder Albert Abee.
  NL.: Op het moment van de keuze van- en de aanstelling van de wethouder waren de eisen van de Gemeentewet bekend.
  Dit is van toepassing voor de Wethouder en ook voor de partij die de wethouder vraagt ofwel binnenhaalt.
  De raad had doordrongen moeten zijn van deze eisen en moeten hun verantwoordelijkheid nu niet alleen bij een wethouder neerleggen.
  Het lijkt er op dat beide partijen het niet begrepen hebben en de kiezer nu iets proberen wijs te maken over criteria die niet duidelijk zijn.
  Kortom: Woonplaatsonthefing onvoorwaardelijk van toepassing en anders de wethouder en de betreffende verantwoordelijke van de partij en/of raad er uit.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*