Leefbaar 3B geeft op ALV 7-5-2013 startschot voor verkiezingen 2014

Het bestuur heeft op de ALV de start tot het verkiezingsjaar 2014
gegeven met het voorstellen van de Kiescommissie,
de uitleg hoe leden zich kandidaat kunnen stellen voor
raadslid en voor lijsttrekker.
Verder is aangegeven hoe er meegedacht kan worden met het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma en de plannen die het bestuur heeft voor een bestuursuitbreiding.
Op de website onder het kopje Downloads is deze  volledige informatie te lezen, evenals het financieel jaarverslag 2012 en het secretarieel verslag van het bestuur.
Het bestuur is blij met de vele nieuwe aanmeldingen van inwoners, die actief bij de partij betrokken willen worden. Helaas was de datum van de ALV, gekozen in de voorjaarsvakantie, voor velen niet gunstig, gezien de hoeveelheid afmeldingen die het bestuur heeft ontvangen.
Het bestuur zal hier voortaan rekening mee houden.
De fractievoorzitter heeft in zijn politieke overzicht een aantal pijnpunten en successen genoemd. De genoemde pijnpunten zijn de geluidsoverlast, HSL, N209 en vliegveld, evenals de verkeersstroom Noord Polder- Centrum Berkel, de WOZ/OZB afhandeling, en de slechte financiën van de gemeente.
De genoemde successen zijn dat de Burgerparticipatie nu werkelijk zijn beslag heeft gekregen, er een vast standplaats van een ambulance in de gemeente is gekomen, dat het betalen van leges voor muziekcorpsen bij optreden in het openbaar is teruggedraaid evenals dat verenigingen die zich presenteren op braderieën geen leges meer hoeven te betalen. Voor braakliggende gebieden plannen komen om kortlopende andere bestemmingen hieraan te geven, de inrichting van de Bergboezem door en voor alle partijen nu draagvlak heeft, de verbindingen van het OV verbeterd zijn, alleen de verbinding Bleiswijk naar Rotterdam vraagt nog aandacht. De inrichting van de Korenmolenweg in Bleiswijk naar de wens van de bewoners wordt uitgevoerd.
De mooie inrichting van het winkelcentrum de Dorpsstraat in Bleiswijk.
Er binnenkort een afwijkingen beleid gaat komen waarvan de opzet is het gevoel van willekeur bij de inwoners over bouwaanvragen weg te nemen en duidelijkheid te geven wat kan en wat niet kan.

Bij de rondvraag kwam de Bibliotheek in Bleiswijk te spraken, evenals de vestiging van een moskee in de gemeente en als laatste de vertragingen die er zijn in de ontwikkeling van het centrum Bergschenhoek. Deze drie onderwerpen konden niet finaal beantwoord worden en de fractie zal hierover de vinger aan de pols houden.

Ondanks de kleinere opkomst dan verwacht, was het een geanimeerde vergadering waar de opmaat naar de verkiezingen duidelijk aanwezig was.

 

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*