Ter visielegging OTB A13/A16 uitgesteld tot september 2015

snelwegbord-A13-v1-jpgDe procedure voor de aanleg van de A13/A16 is verschoven naar september van dit jaar. Aanvankelijk zou het OTB (Ontwerp Tracébesluit) begin juni bekend gemaakt worden. Het plan zal nu dus na bekendmaking in september openstaan voor inspraak.

Uiteindelijk heeft minister Schulz hiertoe, bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer van 21 mei 2015, besloten. De raad van Lansingerland had hier al om verzocht in de brief van 20 februari 2015. Later heeft ook de bestuurlijke afstemgroep (BAG) het verzoek gedaan. Dit staat in de brief van de minister: lees meer

Planning A13/A16

De regio heeft verzocht om de ter visielegging van het OTB A13/A16 met drie maanden uit te stellen. In deze periode verwacht de regio de regionale besluitvorming te kunnen laten plaatsvinden over de Inpassingsovereenkomst, zodat de betrokkenen op één moment het totaalbeeld kunnen beoordelen.

Een zorgvuldige inspraakprocedure staat voorop. De A13/A16 betreft een nieuwe hoofdwegverbinding met een lengte van 11 kilometer. Vanuit dat oogpunt is besloten om het OTB mei/juni vast te stellen en het begin september ter visie te leggen. Hiermee wordt overlap met de zomervakantie voorkomen. Tevens biedt dit de regio de gelegenheid om de regionale besluitvorming over de extra maatregelen af te ronden. Vanwege het grote belang van de A13/A16 moet verdere vertraging echter worden voorkomen.

Voor de fractie van Leefbaar 3B staat vast, dat voor een goede inpassing van de weg extra geld nodig is om het weggedeelte tussen de tunnelmond bij de Bergweg Zuid en de Oude Bovenweg lager neer te leggen (op ongeveer maaiveld) dan nu in het ontwerp is opgenomen. Bij een talud van 6 à 7 meter met daarbovenop nog eens een scherm van 5 à 6 meter hoogte kan niet gesproken worden van “niet zien” in het uitgangspunt “Niet horen, zien, niet ruiken.” Alle pijlen van de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland moeten gericht worden op een betere inpassing van de weg door het verlagen van de A13/A16 tussen de tunnelmond bij de Bergweg Zuid en de Oude Bovenweg. Deze verlaging betekent veel voor de woon- en leefomgeving van de inwoners van het Rotterdamse Hillegersberg/Schiebroek en Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*