Nog steeds zorgen over A13/16

HoofpijnDossierDe Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Rijkswaterstaat (RWS) organiseren op woensdag 11 februari 2015 in het stadhuis van Rotterdam een informatieavond over de voortgang in het project van de nieuwe rijksweg A13-A16. Uitgenodigd zijn de gemeenteraadsleden uit Rotterdam en Lansingerland, leden van de Rotterdamse gebiedscommissies langs de A13/16, leden van Provinciale Staten en waterschap Delfland. De gekozen leden van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard zullen ook nog wel worden uitgenodigd.
Lees meer

De informatieavond gaat zowel over het verkeerskundige ontwerp van de nieuwe weg als over de inpassing van de weg in de omgeving en de aspecten van luchtkwaliteit en geluidbelasting. Ambtelijke medewerkers de MRDH en RWS zullen de gekozen volksvertegenwoordigers feitelijk informeren over de voorgestelde oplossingen voor kwesties die aan de orde zijn gesteld in bijeenkomsten van de Gebiedstafels (waarin belanghebbenden zijn vertegenwoordigd), volksvertegenwoordigers en omwonenden. De gemeenteraadsleden, leden van de gebiedscommissies, leden van Provinciale Staten en de gekozen leden van het waterschap krijgen woensdagavond 11 februari ruim de gelegenheid om feitelijke vragen te stellen over de voorgestelde oplossingen.

Tussen 12 en 17 februari 2015 zullen door ambtenaren van de MRDH en RWS ook de vier Gebiedstafels worden geïnformeerd. De reacties van de tafels zullen worden doorgeleid naar de verantwoordelijke bestuurders. Op basis van die reacties zullen de bestuurders de concept-Afsprakenkaart opstellen. In de tweede helft van maart organiseren de MRDH en RWS  informatieavonden over de concept-Afsprakenkaart voor omwonenden en andere belanghebbenden. Pas nadat deze bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, zal in de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland besluitvorming plaatsvinden over de concept-Afsprakenkaart en de bijpassende Inpassingsovereenkomst.

Het programma voor woensdag 11 februari ziet er als volgt:

 • 18:30 uur – presentatie van de ‘Oplossingenkaart’ over de A13-A16. Ook het proces van de besluitvorming de komende maanden krijgt aandacht. Gelegenheid vragen te stellen.
 • 20:00 uur – In afzonderlijke deelbijeenkomsten gelegenheid om met experts door te praten over de deelgebieden en deelprojecten. Dit gedeelte heeft het karakter van een markt, meerdere deelbijeenkomsten kunnen worden bezocht.
 • 21:00 uur – Plenaire hervatting waarin geïnventariseerd wordt over welke onderwerpen nog aanvullende informatie nodig is.
 • 21:30 uur – Afsluiting

Leefbaar 3B raadsleden zullen woensdagavond 11 februari aanwezig zijn bij deze informatieavond over de geplande A13/16 in het gemeentehuis van Rotterdam. Eén ding is duidelijk: Leefbaar 3B houdt vast aan Saldo Nul. Geen toename geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit na aanleg van de A13/16 ten opzichte van vandaag.

1 Comment

 1. Beste L3B

  Betr: A13/16

  Houd mij aub op de hoogte van dit dossier.
  En inderdaad, saldo nul, “niet horen, zien en ruiken”.
  Wat dat zien betreft ook geen 9 meter hoog taluud, half verdiept, zeg max 3 meter taluud zou nog mee te leven zijn, mogelijk zelfs interessant in het landschap, maar hoger is een verkrachting van het Bergschebos.

  Ik hoor wel.
  Groeten uit Marbella
  Ronald Lermer

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*