Jaarrekening 2014 – Lichte verbetering financiën Lansingerland

Lansingerland_Pushing_Upward_Trend
Er is in 2014 duidelijk sprake van een kentering in de financiële toestand van de gemeente. Voor het eerst sinds jaren is de omvang van de vaste activa (grond, gebouwen, machines, wagenpark) niet toegenomen en de schuld is zelfs enigszins gedaald. De signalen uit de begrotingsscan, dat wat het vorige en het huidige college daarmee hebben gedaan en het preventieve toezicht door de provincie hebben duidelijk een positief effect gehad.

Het positieve resultaat van 2014 is nog geen reden om tevreden achterover te leunen. De schuldquote (schuld gedeeld door jaarlijkse inkomsten) is nog steeds in de orde van 200% terwijl het minder dan de helft moet zijn, de solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door de schuld) is nauwelijks verbeterd en het weerstandsvermogen is nog slechts 51% en dat moet dubbel zo groot zijn. Het voordelige resultaat is vooral een gevolg van incidentele baten.

Het college wil geactiveerde onderhoudskosten voor schoolgebouwen in één keer afschrijven (ruim € 6 ton). Woordvoerder Henk Meester gaf aan dat de fractie van Leefbaar 3B daar wel in wil meegaan, maar heeft namens de fractie de garantie gevraagd dat dit niet ten laste van de algemene middelen gaat maar uit de onderwijsbudgetten moet komen. De reden voor de aandacht hiervan is dat in het verleden ruimschoots meer aan onderwijs is uitgegeven dan de gemeente van het Rijk ontvangt via het gemeentefonds.

De fractie van Leefbaar 3B heeft de hoop dat de verbetering doorzet, maar er is nog een lange weg te gaan om de vermogenspositie van Lansingerland weer een draaglijk aanzien te geven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*