Fractie

Bestemmingsplannen

Op de raadsagenda van 27 juni stonden zeven bestemmingplannen. Zes zijn vastgesteld en een is door het college teruggenomen en komt na de zomervakantie weer terug in de raad. Over vier bestemmingsplannen is uitgebreid gesproken. […]

Fractie

Kadernota 2013 aangenomen

Afgelopen donderdagavond boog de raad zich over de Kadernota 2013. Hiermee geeft de raad aan het college richting voor het opstellen van de begroting 2014, die in november door de raad moet worden vastgesteld. De […]

Fractie

Winkels op zondag

Afgelopen weken heeft de fractie en bestuur uitgebreid stilgestaan bij de zondagopenstelling van winkels in Lansingerland. In ons verkiezingsprogramma is aangegeven dat er redenen zijn tot “grote terughoudendheid als het gaat om zaken als openstelling […]

Fractie

Filmopnames De Kleine Kapitein

Maandagmiddag 17 juni zijn in de raadszaal van de gemeente Lansingerland filmopnames gemaakt van de film “Rascar de messenkoning”. Het verhaal van de film is bedacht door kinderen van de basisschool De Kleine Kapitein in […]