Winkels op zondag

Afgelopen weken heeft de fractie en bestuur uitgebreid stilgestaan bij de zondagopenstelling van winkels in Lansingerland.

In ons verkiezingsprogramma is aangegeven dat er redenen zijn tot “grote terughoudendheid als het gaat om zaken als openstelling van winkels op zondag.” In het coalitieakkoord staat: “De gemeente zal zich terughoudend opstellen ten aanzien van zondagopenstelling binnen de wettelijke regelingen. Het huidige aantal van 12 koopzondagen blijft gehandhaafd. Het is in het belang van de ondernemers en hun personeel om voldoende rustperiodes te hebben. De gemeente zal geen gebieden aanwijzen als toeristisch gebied.

Door op handen zijnde verandering van wetgeving betreffende het vrijlaten van openstelling van winkels op zondag, die reeds het traject door 2e en 1e Kamer heeft doorlopen, ligt het voor de hand binnen onze gemeente te kijken hoe daar mee om te gaan. Inmiddels heeft de fractie van D66 een initiatief raadsvoorstel voorbereid, dat moet leiden tot die openstelling van winkels op zondag in Lansingerland.

Binnen onze fractie zijn twee stromingen.

  1. Wij kunnen de ogen niet sluiten voor een heel groot deel van de inwoners die mee willen gaan in de veranderende maatschappij. Die veranderingen gaan hard. De terughoudendheid daarin zal naar alle waarschijnlijkheid in het nieuwe verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B niet terugkeren. In het coalitieakkoord wordt gesproken dat het in het belang van de ondernemers en hun personeel is om voldoende rustperiodes te hebben. Er wordt niet gesproken over het belang van de inwoners en dat belang is heel groot. De wetgever is duidelijk. Bijzondere randvoorwaarden als die van het toeristische gebied zijn geschrapt. De gemeenteraad maakt z’n afwegingen en bepaalt vanaf nu of winkels op zondag open kunnen.
  2. Wie zich uitspreekt voor koopzondagen moet zich wel realiseren tegelijkertijd een aanslag te plegen op het voortbestaan van de slager, bakker, kaaswinkel en andere zelfstandigen. Immers, alleen de supermarkten, Marskramers, Hema’s en andere grootwinkelbedrijven zijn in staat op zondag de winkel te openen, de eerste groep kan zich dat eenvoudig weg niet permitteren. Bij die afweging moet gekozen worden voor het behoud van het dorpskarakter, zeker met het bestaande alternatief dat er zes dagen per week wél kan worden gekocht.

In de fractie is besloten, dat zodra een voorstel tot openstelling van winkels op zondag tot ons komt, dit onderwerp tot een vrije kwestie te maken. Wie van de fractieleden voor winkelopenstelling op zondag is kan dan “voor” stemmen. Wie tegen winkelopenstelling op zondag is kan “tegen” stemmen.

Binnen de fractie van Leefbaar 3B zijn twee leden tegen winkelopenstelling op zondag en zes voor opstelling op zondag.

Jan Pieter Blonk – fractievoorzitter Leefbaar 3B

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*