Lansingerland – Winkels op zondag open van 12:00 uur tot 19:00 uur

Naar aanleiding van het initiatiefraadsvoorstel van D66 voor algehele openstelling van winkels op zondag is de gemeenteraad van Lansingerland in meerderheid akkoord gegaan met een aangepast voorstel voor de openstelling van winkels op zondag van 12 uur ’s middags tot 7 uur ’s avonds. Voor openstelling stemden 21 raadsleden. Leefbaar 3B (6), CDA (1), VVD (6), PvdA (3), D66(2), GroenLinks (1), De Haas (1) en Neeleman (1). Tegen stemden 10 raadsleden. Leefbaar 3B (2), CDA (5) en ChristenUnie (3).

Tevens is een motie van Leefbaar 3B unaniem aangenomen, waarin het college gevraagd wordt een convenant met de winkeliers te sluiten, met het doel dat winkels op zondag niet bevoorraad worden.

Binnen de fractie van Leefbaar 3B zijn voor- en tegenstanders van de openstelling van winkels op zondag. Fractievoorzitter Jan Pieter Blonk voerde het woord namens de voorstanders en Kees Heugens sprak ook namens Henk Meester, de beide tegenstanders binnen de fractie van Leefbaar 3B van de zondagopenstelling.

De voorstanders hechten groot belang aan de democratie, waarin met respect wordt omgegaan en rekening gehouden wordt met een minderheidsstandpunt. Daarmee wordt gedoeld op de openstelling van de winkels op zondagochtend. Met dit belangrijke gegeven vinden de voorstanders in mijn fractie dat de algehele vrijstelling om winkels op zon- en feestdagen open te kunnen stellen, beperkt moet worden tot de middag, van 12:00 uur tot 18:00 uur. Hiervoor is door Jan Pieter Blonk amendement ingediend, dat later is ingetrokken, nadat de fractievoorzitter voorzitter van D66, Jeroen Heuvelink, het voorstel aanpaste en de openingstijden voorstelde van 12:00 tot 19:00 uur. Het belangrijke punt, de openstelling op zondagochtend heeft D66 laten vallen, waarna Leefbaar 3B kon instemmen met 19:00 uur.

Namens de tegenstanders van winkelopenstelling op zondag sprak Kees Heugens. Graag wilde hij iets zeggen richting tegenstanders zondagopening, iets tegen de voorstanders daarvan en een vraag stellen aan de raadscollega’s, daarbij mede namens zijn fractiegenoot Henk Meester sprekend.

Het Geloof is voor mij een dierbare zaak maar niet de reden van mijn tegenstem. Ik zal op zondag niet mijn auto wassen of mijn voortuin onderhouden en dat niet omdat ik daar persoonlijk principiële bezwaren tegen zou hebben, maar omdat ik weet met dat kleine tolerante gebaar tegemoet te komen aan de bezwaren van een deel van onze inwoners. Er zijn grotere offers te bedenken.

Ik ben op de debatavond geschrokken van de argumentatie van een aantal mede tegenstanders van zondagopening. Het bij dit onderwerp halen van thema’s als abortus en euthanasie vind ik ronduit ongepast. In gedachten gangen die de eigen normen en waarden verplichtend opleggen aan anderen kan ik mij niet vinden. Principes zijn een richtsnoer in het eigen leven, niet een opdracht aan anderen om het daarmee eens zijn en die te delen. Van mensen die zich op grond van dat laatste tegen zondagopening opstellen, wens ik me met nadruk te distantiëren. Van het principe dat wie mijn mening en opvattingen niet deelt fout is, geeft de geschiedenis door de eeuwen heen tot de dag van vandaag het voorbeeld: onenigheid tot oorlog aan toe.

Ik kan me voorstellen dat het aantrekkelijk is om ook (met de nadruk op ook) op zondag boodschappen te doen, vooral als het gaat om de vergeten boodschappen. Moeilijker kan ik me voorstellen dat er door de weeks geen tijd voor is. De supermarkt is 69 uur open waarin het, zelfs in het drukke leven van nu, met een beetje planning toch mogelijk moet zijn om inkopen te doen. Die hele zondagopening zal in de praktijk niet meer zijn dan open supers- en groot filiaalbedrijven. De zelfstandige winkelier kan het zich niet permitteren. Vrije concurrentie gaat uit van gelijke kansen en daarvan is dus geen sprake. En het zal nu juist die kleinere speciaalzaak zijn, die winkel met het eigen karakter, die het loodje zal leggen. Het doen voorstellen alsof de opbrengst van zondag verkopen puur een gevolg zijn van het niet wegvloeien van geld naar omliggende gemeenten gaat voorbij aan het deel dat komt van de plaatselijk zelfstandige winkelier, die zich niet kan permitteren hieraan mee te doen.

Ik weet het, we gaan naar een samenleving waarin we het elkaar ontmoeten via persoonlijk contact gaan verliezen, waar we de boodschappen halen op weg van werk naar huis in of aan de rand van de stad, spullen bestellen via internet en een winkel, en zeker geen kleine winkel, meer nodig zullen hebben. Die ontwikkeling valt niet te stoppen, maar als ik tegen zondagopening ben dan is het vooral omdat ik die trend weliswaar niet kan stoppen, maar er zeker niet aan wil meewerken.

Tenslotte een korte opmerking aan de voorstemmers in deze raad. Als u van mening bent dit te doen omdat de huidige openingstijden te weinig beantwoorden aan de vraag van de inwoners, hoe staat u dan tegen het voornemen om dat niet te laten gelden voor de openingstijden van het gemeentehuis en die zelfs fors te gaan verminderen?

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*