Economische Visie Lansingerland

De economie in Lansingerland steunt door 4 pilaren.

  • Glastuinbouw en alle bedrijvigheid die daaraan gekoppeld is;
  • Bedrijventerreinen, modern en gemengd van karakter met veel logistiek;
  • Detailhandel in de drie centra van Lansingerland;
  • ZZP-ers. In Lansingerland zijn heel veel zelfstandigen zonder personeel actief.

Lansingerland is aantrekkelijk voor bedrijven om er zich te vestigen. Een hoofdtaak van onze gemeente is om te zorgen dat dat ook zo blijft. Een goed vestigingsklimaat voor wonen en werken zal een wederzijds versterkend effect op elkaar hebben. De aantrekkingskracht omte gaan wonen en werken in Lansingerland zal dan toenemen. Promotie voor vestiging van bedrijven èn promotie van de mooie woonomgeving moeten hand in hand gaan.

Kernpunt is voor Leefbaar 3B samenwerking. Samenwerking van de gemeente met ondernemers en samenwerking tussen de ondernemers onderling. Daarnaast moetenaantrekkelijke bedrijventerreinen, glastuinbouw, winkelcentra, ondernemersklimaat,arbeidsmarktbeleid, recreatie en vrijetijdsbesteding sleutelwoorden zijn bij ondernemend Lansingerland en op het gemeentehuis.

Naar andere overheden toe moeten de gemeente Lansingerland als een bok op de haverkist zitten als het gaat om de economische belangen van Lansingerland veilig te stellen.

Een paar kanttekeningen n.a.v. de visie. Op pag.7 worden 16 punten aangegeven waarvoor de gemeente zich in gaat zettenVan de 29 punten in het Actieprogramma op pg. 25 t/m 32 stelt het college er op 15 actief te gaan sturen. De SWOT analyse wordt goed vertaald in acties, maar er wordt geen beargumenteerde keuze gemaakt. Die 16 punten op pg.7 en die 15 waarin actief gestuurd gaat worden, is bij elkaar 31 punten waarin actief door het college wordt ingezet. Ik begrijp dat niet. De ambitie in de visie is dat het college op heel veel programma’s actief moet gaan sturen. De waarschuwing is op z’n plaats dat we niet te veel hooi op onze vork moeten nemen. Beter kunnen minder zaken opgepakt, maar dan goed, dan dat we veel items aanpakken, maar opal die terreinen net niet het beste bereiken. Onevenredig veel aandacht wordt in de economische visie besteed aan de ontwikkeling van Bleizo. Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft er bij de burgemeester op aangedrongen dat dat niet ten koste mag gaan van de economische kansen voor de rest vande gemeente.

Leefbaar 3B heeft er voor gezorgd dat in de economische visie wordt opgeschreven dat de toekomstige A13-16 ondertunneld moet worden. De A13-16 willen we niet horen, zien enruiken.

Voor de uitvoering van actiepunten uit deze visie moet rekening gehouden worden metzeer beperkte financiële middelen. Dat vraagt inventiviteit en alertheid van college en ambtenaren, waarbij de fractie van Leefbaar 3B heel veel belang hecht aan de promotie vanLansingerland als mooie woon- en werkgemeente. Lansingerland heeft de kansen om devisie tot werkelijkheid te maken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*