Fractie

Vaststelling tarieventabel Markt 2012

Ondanks verhoging van de marktgelden en reductie van de kosten, is de totale markt van Lansingerland niet kostendekkend. Met de markt in Berkel wordt een lichte winst behaald, maar de markten in Bleiswijk en Bergschenhoek […]

Fractie

Beheer sportparken

Het college heeft orde weten te brengen in de situatie rond de buitensport door een beeld te geven van de sportterreinen en de verschillen in de bestaande regelingen, nog voortkomend uit de situatie vóór de […]

Fractie

Korting WMO voorzieningen

Aangezien het budget voor WMO een zogenaamde open eind regeling is en het totaal bedrag aan uitkeringen op aanvragen daarmee niet te begrenzen valt,  rijzen de kosten de pan uit. Als gevolg daarvan is de […]

Fractie

Jan Pieter Blonk tijdelijk uitgeschakeld

In verband met een heup operatie en de daarop volgende herstelperiode  is de fractie voorzitter Jan Pieter Blonk de komende periode  uitgeschakeld. Voor een deel valt zijn afwezigheid in de vakantieperiode van de raad, voor zover […]

Fractie

KADERNOTA 2012

Elk jaar in juni wordt door de gemeenteraad de Kadernota vastgesteld. In de Kadernota geeft de raad het college mee wat in de begroting moet worden meegenomen. De begroting wordt jaarlijks begin november vastgesteld. De […]

Fractie

Braderie Bleiswijk

Zaterdag 2 juni was Leefbaar 3B met een kraam present op de braderie in Bleiswijk. Veel bezoekers, veel Leefbaar 3B medewerkers, veel gesprekken met inwoners, informatie met klachten en wensen en heel opvallend, veel positieve […]

Fractie

Rook, Vuur en Geldverspilling

“Leefbaar 3B gaat in benadering uit van vertrouwen, zo lang er geen sprake is van feiten die het tegendeel rechtvaardigen.” Het was de kern van het betoog van fractievoorzitter Jan Pieter Blonk bij de behandeling […]