Leefbaar 3B wil niet dat Lansingerland opdraait voor verliezen van de Floriade 2022

Hoe mooi lijkt het om de enige wereldtentoonstelling van Nederland naar Lansingerland te halen. Echter het brengt ook grote financiële  risico’s met zich mee.

In de commissie Algemeen Bestuur van afgelopen donderdag, werden de mogelijkheden en onmogelijkheden besproken om mee te dingen naar de organisatie van de Floriade2022. In het voorstel zou de Floriade op het grondgebied van Lansingerland en Zoetermeer gerealiseerd worden. Dat betekent dat de financiele risico’s ook voor een belangrijk deel door Lansingerland genomen moeten worden.

Voorgaande Floriades hebben meestal tot verliezen geleid. In het bidbook dat ons nu voorligt wordt gesproken van een mogelijk te realiseren winst in 2022. Het is echter onmogelijk om te voorspellen hoe de wereld er over 10 jaar uit ziet, maar we moeten wel nu een forse voorinvestering doen. Juist nu, in een tijd waarin we een flinke bezuinigingstaakstelling hebben.

We vinden een Floriade een aansprekende manifestatie. Dit geldt voor het publiek dat er naar toe gaat en voor het bedrijfsleven dat er in afgeleide zin van kan profiteren. Echter op de toch al erg wankele financiële positie van Lansingerland willen wij niet nog meer financiële risico’s stapelen. Daarom zal Leefbaar 3B komende donderdag ons college het advies geven om dit evenement aan een andere gemeente te gunnen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*