Fractie

Voorjaarsnota 2012

Leefbaar 3B vindt dat als er te veel geld is uitgegeven voor een bepaald doel het college zich daarvoor dient te verantwoorden. Het mag niet simpel worden opgelost door achteraf bij te plussen in de […]

Fractie

Financiële risico’s en Floriade

Leefbaar 3B heeft gewezen op de slechte waarde van de weerstandsratio (nu 0,69 terwijl die tenminste 1 moet zijn). Deze ratio geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen die de gemeente heeft om tegenvallers […]

Fractie

Jaarrekening 2011

Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2011 in de raadsvergadering van 28 juni werd er nog gauw een besluit doorgedrukt om speelvoorzieningen in Meerpolder te realiseren van het restant van een subsidie voor stimulering woningbouw. Het […]