Kadernota 2012 en overleg “Zomerakkoord”

Tijdens de behandeling van de kadernota 2012 op 28 juni riep vice- fractie voorzitter Wouter Hoppenbrouwer de collega politieke partijen op om oprecht samen te werken aan een financieel (Zomer) akkoord.
De kadernota 2012 is de basis waarop het college van Burgemeester en Wethouders de gemeentebegroting 2013- 2016 opstelt.
Bij de aanbieding  van de kadernota bleek dat niet alle begrotingsjaren sluitend zijn te krijgen.

Leefbaar 3B staat voor een solide financieel beleid en pleit voor een gezond financieel huishoudboekje. Leefbaar 3B  geeft er de voorkeur aan om nu financieel in te grijpen op basis van reële ramingen en uitgangspunten.

In zijn bijdrage wees Hoppenbrouwer erop, dat door de val van het kabinet, Nederland niet rijker is  geworden. Integendeel, hoe je het wendt of keert, de rekening wordt – vroeg of laat – gepresenteerd. Een minder grote tegenvaller ( aangekondigde rijks bezuinigingen zijn deels opgeschort)  als gevolg van de val van het kabinet zal ons dus juist nu moeten motiveren om  toekomstgerichte ingrepen te doen die ons beter zullen wapenen tegen de komende tegenvallers.

Hoppenbrouwer benadrukte dat het Zomerakkoordoverleg  een succes kan worden als een ieder met een open mind de uitdaging tegemoet treedt, zonder 
vooraf ingenomen standpunten. Vooringenomen standpunten zullen de raad belemmeren  in haar creativiteit, waardoor dit overleg  niet zal leiden tot de noodzakelijke oplossingen.

Het tijdperk van de kaasschaaf is voorbij. Er zullen nu expliciete keuzes gemaakt moeten worden. Woensdag 4 juli is de eerste inhoudelijke verkenning. Leefbaar 3B houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*