Rook, Vuur en Geldverspilling

“Leefbaar 3B gaat in benadering uit van vertrouwen, zo lang er geen sprake is van feiten die het tegendeel rechtvaardigen.” Het was de kern van het betoog van fractievoorzitter Jan Pieter Blonk bij de behandeling van een kredietaanvraag om een integriteitonderzoek in te stellen naar wethouder Jan den Uil.

De feiten: Jan den Uil is al jaren wethouder, aanvankelijk in Bergschenhoek, nu in zowel 2007 als 2010 door de gemeenteraad van Lansingerland gekozen in een onveranderde privésituatie, waarin hij ook directeur is van een eigen bedrijf. Van onregelmatigheden is tot op de dag van vandaag niets bekend.

De verdachtmakingen: ‘Het raadslid Neeleman, door Leefbaar3B uit de fractie gezet, onder meer omdat hij van nature niet kan samenwerken met anderen en gevoelens als achterdocht, wantrouwen en corruptie sleutelwoorden zijn in zijn denken en benaderen van anderen, is al tijden bezig vanuit zijn schuttersputje wethouder den Uil te slachtofferen en heeft al aangekondigd dat na hem de burgemeester en wethouder Braak de volgenden zullen zijn. Dit alles zonder feiten aan te tonen. Daarmee belastert hij de wethouder, verziekt hij de sfeer in de raad en kost hij de ambtelijke organisatie onnodig veel tijd en geld.

De opvatting bij alle raadsfracties: Hieraan moet een einde komen. De inwoners van onze gemeente hebben recht op een integer dagelijks bestuur. Om dit aan te tonen is het maken van kosten voor een integriteitonderzoek gerechtvaardigd. Hoe zonde van het geld. We praten over minimaal € 150.000 en dat in een tijd van bezuinigingen.

Het verschil in opvatting tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 mei. Alle fracties met uitzondering van Leefbaar 3B geloven dat met het onderzoek een einde komt aan het verspreiden van berichten betreffende de integriteit. Leefbaar 3B stelt dat hier beslist geen einde aan zal komen, omdat niet feiten maar hersenspinsels, voortkomend uit het karakter van het betrokken raadslid hiervan de oorzaak zijn en het voorbeeld werd in zijn reactie door het betrokken raadslid al direct gedemonstreerd. Zijn betoog in de raad leidde, ook bij de voorstanders van kredietverstrekking voor het onderzoek, tot schouderophalen, ten hemel geheven handopsteken en homerisch gelach. Voor wie nog enige twijfel had, zou dit de reden hebben kunnen zijn om alsnog tot verandering te komen. Het werd het niet, er gaat kostbaar geld naar een in de visie van Leefbaar 3B onjuist doel.

Binnenkort praat de raad over noodzakelijke bezuinigingen in onder meer de voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning…….

1 Comment

  1. Geachte fractieleden,
    Jan den Uil ken ik persoonlijk goed, volgens mij is er niets mis met deze wethouder, als Ed Neeleman nou zo vervelend door blijft schimpen waarom wordt hij dan niet verder ontzegt zich met de politiek van Lansingerland te bemoeien. op iederereen is wel wat aan te merken, maar Jan den Uil zal ongetwijfeld niet foutloos zijn net als ierdereen, maar het is een goede vent die veel voor de gemeente doet.en gedaan heeft.

    groetjes, Bram Krijgsman.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*